Изпълнение на ОП

Февруари

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,258 млн €

Изплатени суми
6,300 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина24.03.2015Над 560 държавни структури ще бъдат свързани в Интегрирана информационна система

От месец ноември 2015 г. ще започне да функционира Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИ ...

Снимка към новина19.03.2015ОПРЧР стартира работа по операции за намаляване на бедността и насърчаване на младежката заетост

Управляващият орган на ОП РЧР сключи първите два договора по новия програмен период на обща стойност 100 млн лв. Разпре ...

Снимка към новина19.03.2015ЗА ПЕТИ ПЪТ ПРАВИТЕЛСТВОТО ОПОВЕСТЯВА ВСИЧКИ ДОГОВОРИ ЗА „ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ“ СЪС СРЕДСТВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

В изпълнение на ангажимента на правителството за пълна прозрачност при разпределението на средствата за „информация ...

Снимка към новина16.03.2015ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДОБРИ НОВАТА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ” 2014-2020

Европейската комисия одобри Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” за периода 2014-2020 година. Опе ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

18.03.2015

Анкета за участие в инициативата „Да създадем заедно България 2020"

Анкетната карта може да изтеглите от тук

28.11.2014

Публикувана е нова информация в секция 2014-2020

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.