Изпълнение на ОП

Май

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,233 млн €

Изплатени суми
6,578 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина30.06.2015Българските институции обмениха опит с експерти от Полша, Словения, Великобритания и Германия за добро управление на финансови инструменти

На 30 юни 2015 г. в Резиденция Бояна се проведе семинар, посветен на управлението на финансови инструменти, съфинансира ...

Снимка към новина30.06.2015До края на годината всички оперативни програми от новия програмен период ще са заработили с обявени схеми за финансова помощ

До края на годината всички оперативни програми от новия програмен период ще са заработили с обявени схеми за финансо ...

Снимка към новина30.06.2015Обявена е схема за кандидатстване по Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз

Във връзка с бедствията настъпили на територията на област Враца в периода 31 юли - 04 август  2014 г. и съгласно за ...

Снимка към новина29.06.2015График на информационната кампания на ОПРЧР 2014-2020 по схеми АКТИВНИ и НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015

Във връзка със старта на схемите „Активни" и „Ново работно място 2015"по Приоритетна ос 1 „Подобряване достъпа до за ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

12.06.2015

Изпълнение на Комуникационните планове на програмите

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. май 2015 г. можете да изтеглите тук

07.05.2015

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

30.04.2015

График на заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП - първо полугодие 2015 г.

Графикът можете да видите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.