wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Изпълнение на ОП

Декември

 
 
 

Общ бюджет
7926 млн €

Договорени средства
8465 млн €

Изплатени суми
7554 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ-Шумен със заключително информационно събитие в община Хитрино 10:00

            На  29.07.2016 г. от  10.00 ч. в сесийната зала на Община Хитрино, ОИЦ  ще проведе заключително събитие от юлската си информационна кампания в област Шумен. Ще бъдат представени правилата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, съфинансирани от ЕСИФ през 2014-2020г. и уславията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ по Програмата за развитие на селските райони.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА С ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В НИКОЛАЕВО 11.00

На 29 юли 2016 г. от 11.00 ч., в залата на общинския съвет на община Николаево, Областен информационен център – Стара Загора ще проведе информационна среща за представяне на проект на Наредба за прилагане на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от ПРСР за периода 2014 -2020 г.


Среща с медиите в ОИЦ – Пловдив 11.00

На 29 юли 2016 г. /петък/ от 11:00 часа в Заседателна зала на Областен информационен център – Пловдив /пл. Централен №1, ет.12/ ще се проведе информационна среща с представители на медиите от област Пловдив. Програмата на събитието предвижда: представяне на ОИЦ – Пловдив, преглед на програмите 2014-2020 г., както и представяне на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН 2020), с която е въведено изцяло електронно кандидатстване и отчитане на проекти през настоящия програмен период. 


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.