Изпълнение на ОП

Април

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,209 млн €

Изплатени суми
6,486 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина20.05.2015ИЗЛОЖЕНИЕ НА ПРОГРАМИТЕ 2014-2020 Г. ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В СОФИЯ

На 28 май 2015 г. от 11:00 ч. до 20:00 ч. в Градската градина на София (на мястото на бившия Мавзолей) ще се проведе из ...

Снимка към новина22.05.2015В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ВТОРИ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

На 27 май 2015 г., в гр. София, ще се проведе втори информационен ден по повод отварянето на първата процедура за предо ...

Снимка към новина20.05.2015СТАРТИРА КОНКУРС НА ТЕМА „НАПРАВИ SELFIE С ЕВРОПРОЕКТ“

Отличените участници ще спечелят пътуване до Брюксел или таблет    От днес, 20 май 2015 г., до 27 май 2015 г., ...

Снимка към новина20.05.2015ОПАК финансира 44 специализирани обучения

Общо 658 членове и служители от администрацията на Висшия съдебен съвет (ВСС) преминаха специализирани обучения за пови ...

Снимка към новина20.05.2015В СОФИЯ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН ЗА ОТВАРЯНЕТО НА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ПО ОПИК 2014-2020

На 21 май 2015 г., в гр.София, ще се проведе последният отпоредицата информационни дни по повод отварянето на първата п ...

Отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

13.05.2015

Изпълнение на Комуникационните планове на програмите

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. април 2015 г. можете да изтеглите тук .

07.05.2015

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

30.04.2015

График на заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП - първо полугодие 2015 г.

Графикът можете да видите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.