wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Изпълнение на ОП

Декември

 
 
 

Общ бюджет
7926 млн €

Договорени средства
8465 млн €

Изплатени суми
7554 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

Информационна среща на ОИЦ – Ловеч в град Летница 10.00

На 27 юни 2016 г., от 10.00 ч., в зала на Младежки център - Летница, гр. Летница Областен информационен център - Ловеч ще проведе информационна среща на тема „Възможности 2016 г.“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще запознаят аудиторията с възможности за повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда и подкрепа на уязвими групи за висше образование, които предстои да бъдат отворени за кандидатстване по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ през месец юни, тази година. Заинтересованите лица ще бъдат запознати и с редица предстоящи процедури по ОП „Околна среда“, ОП „Региони в растеж“, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Програмата за развитие на селските райони.  


ПРЕДСТАВЯТ ДВЕ ОТВОРЕНИ ПРОЦЕДУРИ ПО ОПИК В РУСЕ 10:00

На 27 юни 2016 година (понеделник) от 10.00 часа (регистрация от 9.30 до 10.00 часа) в Пленарна зала на Община Русе ще се проведе информационен ден, на който ще бъдат представени процедурите „Енергийна ефективност за малки и средни предприятия“ и  „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП. Събитието се организира от Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“, УО на ОПИК, със съдействието на Областен информационен център-Русе.


ОИЦ – Добрич с изнесена приемна в Община Тервел 11:00

На 27 юни (понеделник), от 11:00 до 13:00 часа, Областен информационен център – Добрич ще проведе изнесена приемна пред сградата на Община Тервел. Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални възможности за финансиране на проекти със средства от Европейските структурни и инвестиционни фондове на ЕС.


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.