Изпълнение на ОП

Юни

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,061 млн €

Изплатени суми
6,707 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube.

Новини

Снимка към новина31.07.2015ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“ ОБЯВЯВА ПЪРВАТА ПРОЦЕДУРА ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление" публикува първата процедура за кандидатстване в и ...

Снимка към новина29.07.2015Министерският съвет прие проекта на Закон за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

Днес 29.07.2015 г., Министерският съвет на Република България одобри проекта на Закон за управление на средствата от ...

Снимка към новина22.07.2015Ирена Първанова е новият ръководител на ОП „Административен капацитет”

Със заповед № Р-159/22.07.2015 г. на министър-председателя на Република България за ръководител на Управляващия орган н ...

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

Акценти

14.07.2015

Изпълнение на Комуникационните планове на програмите

Справката за изпълнението на комуникационните планове на програмите за м. юни 2015 г. можете да изтеглите тук .

07.05.2015

НАСОКИ ОТНОСНО ПРИКЛЮЧВАНЕТО ЗА ПЕРИОДА 2007 — 2013 г.

Решение C(2013) 1573 от 30.4.2015 година можете да изтеглите тук. ПРИЛОЖЕНИЕ към Решение C(2013) 1573. можете да изтеглите тук.

30.04.2015

График на заседанията на Комитетите за наблюдение на ОП - първо полугодие 2015 г.

Графикът можете да видите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.