wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

banner oic new

Изпълнение на ОП

Декември

 
 
 

Общ бюджет
7926 млн €

Договорени средства
8465 млн €

Изплатени суми
7554 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Абонамент за бюлетин

Подайте сигнал за нередност

Задайте ни въпросите, които Ви интересуват

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯ ИСУН2020 И ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА БЕНЕФИЦИЕНТИТЕ В ЛЕСИЧОВО 10.00

На 01 юни 2016 г. (сряда) от 10:00 ч. в Заседателна зала на Община Лесичово, Областен информационен център – Пазарджик организира информационна среща на тема „Работа с Информационна система за управление и наблюдение  на средствата от ЕС в България 2020 и възможностите за финансиране по програмите през 2016 г.“.

Целта на срещата е да се представи на широката общественост „Ръководство за подаване на проектни предложения чрез ИСУН 2020“, както и възможностите по програмите през 2016 г.


ОИЦ–Пловдив с мобилен офис в гр. Съединение 10:30

На 01 юни 2016 г. /сряда/ от 10:30 часа, на централния площад в гр. Съединение,  Областен информационен център – Пловдив ще разположи мобилен офис. На него експертите на ОИЦ ще се срещнат с жители и гости на града, за да представят актуалните възможности за финансиране на проекти по Структурните и инвестиционни фондове на Европейския съюз и Кохезионната политика на ЕС.

Целта на посещението в гр. Съединение е повишаване осведомеността на хората и провокиране интереса на гражданите за разработване на проектни предложения по оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони.


Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Eтрополе 13.30

На 1 юни (сряда) от 11.00 ч. до 13:30 ч. екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр. Етрополе (пл. „Девети септември“). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ. 


ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН В БЛАГОЕВГРАД НА ТЕМА: „ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ И ЕЛЕКТРОННО ОТЧИТАНЕ ЧРЕЗ ИСУН 2020” 9:00

На 01.06.2016 г. (сряда), от 09,00 до 12,00 ч., в зала №5 на партера на Общинска администрация Благоевград,  ще се проведе информационна среща на тема „Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС – ИСУН 2020“, организирана от дирекция Централно координационно звено в Администрацията на Министерския съвет със съдействието на Областен информационен център - Благоевград. Очаква се в събитието да се включат бенефициенти от частния и публичен сектор, които вече изпълняват проекти по Оперативните програми, както и потенциални кандидати.

Информационният ден ще продължи по-късно,  от 13:00 до 15:00 часа, в офиса на Областен информационен център – Благоевград  с обучение за служители на Областните информационни центрове от Югозападен район за планиране.


„Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.