Изпълнение на ОП

Октомври

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,261 млн €

Изплатени суми
5,718 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина24.11.2014ПЕТНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ"

На 25 ноември 2014 г., от 14:00 ч. в Гранитна зала на Министерския съвет ще се проведе Петнадесетото заседание на Ко ...

Снимка към новина23.11.2014СТАРТИРА НАЙ-ГОЛЯМАТА ИЗЛОЖБА НА УСПЕШНИ ПРОЕКТИ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ В СТРАНАТА

Изложението ще се проведе в периода 24-29 ноември 2014 г. на територията на всички общини в страната, като във всяко на ...

Снимка към новина19.11.2014СЕДЕМ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ СА ПОКАНЕНИ ДА ИЗЛЪЧАТ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В СЪСТАВА НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Приключи първият етап от избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Ко ...

Снимка към новина18.11.2014Нова информационна система повишава прозрачността в съдебната система

Успешно приключи проект по ОПАК на Министерството на правосъдието Проект по Оперативна програма „Административен к ...

Снимка към новина17.11.2014Приключи последното обучение за бенефициенти по ОПАК

 „Основно предизвикателство, пред което е изправен Управляващият орган на ОПАК, е максимално ефективното усвояване н ...

Акценти

17.11.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 17.10.2014 г. (дял на ЕС)

Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

11.11.2014

Актуализиран график за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Актуализиран график към 11.11.2014 г. Документът може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.