Изпълнение на ОП

Септември

Общ бюджет
8,019 млн €

Договорени средства
9,284 млн €

Изплатени суми
5,561 млн €

още

* данните се обновяват на 10-то число, пo счетоводни причини

Следвайте ни във facebooktwitter и youtube

Новини

Снимка към новина20.10.2014Удължава се срокът за участие в избора на юридическите лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност в състава на Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство

Срокът за подаване на заявления за участие в избора на юридически лица с нестопанска цел за обществено полезна дейност ...

Снимка към новина17.10.2014Европейската комисия одобри проекта за модернизация на противопожарните служби в 86-те градски зони чрез доставката на пожарни коли и противопожарно оборудване

На 14.10.2014 г., с решение на Европейската комисия C(2014) 7178 е одобрен проектът „Модернизация на противопожарните ...

Снимка към новина17.10.2014Стартира строителството на модерна система за управление на отпадъците в регион Велико Търново

Заместник-министърът на околната среда и водите Атанаска Николова и кметът на Община Велико Търново инж. Даниел Пано ...

Снимка към новина17.10.2014Приключи първият етап от изпълнението на ВиК мрежата по проекта за водния цикъл на град Габрово

На 14 октомври 2014 г. в гр. Габрово се състоя финална пресконференция по повод приключването на строителните дейнос ...

Снимка към новина17.10.2014Mинистър Светлана Жекова символично връчи ключове на специализирана техника и оборудване за предотвратяване и борба с наводненията

Министърът на околната среда и водите Светлана Жекова взе участие в тържествена церемония за представяне и връчване ...

Акценти

01.10.2014

График за провеждане на заседанията на Комитетите за наблюдение по ЕФРР, ЕСФ и КФ за второ полугодие на 2014 г.

Графикът може да изтеглите от тук

30.09.2014

Изпълнение на Оперативните програми към 25.09.2014 г.

 Данните за изпълнението може да изтеглите от тук

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.