wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 180

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПО-ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

На откриваща пресконференция днес зам.- кметовете на Община Благоевград – Зорница Кралева и Иво Николов, инж. Ангел Даилов - ръководител на проекта, и Мария Грозданова - директор на дирекция „Европейски…

Продължава...

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА ИЗГРАЖДАТ В БЛАГОЕВГРАД С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Социални жилища за нуждаещи се семейства от уязвими групи ще бъдат изградени в Благоевград с европейски средства по Проект  „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“ по Оперативна програма „Региони…

Продължава...

БЛИЗО МИЛИАРД ОТ СРЕДСТВАТА ЗА НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД ВЕЧЕ СА ДОГОВОРЕНИ В ОБЛАСТТА

Над 860 милиона лева от Европейските структурни и инвестиционни фондове за инвестиции в инфраструктура, социални дейности и подкрепа на бизнеса в област Благоевград вече са осигурени към м. юли 2017…

Продължава...

ПЪРВИЯТ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ОТ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020 Г. ПРИКЛЮЧИ УСПЕШНО

Успешно приключва първият проект на Община Благоевград, финансиран от новия програмен период 2014-2020 г. по ОП "Развитие на човешките ресурси" - „Създаване на звено „Център за услуги в домашна среда”…

Продължава...

Експерти разясняват Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в Благоевград

Експерти от дирекцията в Администрацията на Министерски съвет (АМС), която управлява Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), с подкрепата на Областен информационен център Благоевград и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.