wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 172

ФОТОИЗЛОЖБА „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017“

В тържествена обстановка, на 25 април – в деня на подписване на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, от 11:00 ч. във фоайето на зала „Пейо Яворов“, гр.…

Продължава...

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН - БЛАГОЕВГРАД 2017

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН – БЛАГОЕВГРАД 2017 Областен информационен център – Благоевград организира фотоконкурс и фотоизложба „Европа в моя регион 2017“. Фотоконкурсът се проведе в периода 10 март – 22…

Продължава...

ФОТОКОНКУРС "Европа в моя регион 2017"

ФОТОКОНКУРС „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017“ При засилен интерес премина набирането на снимки за участие във фотоконкурса „Европа в моя регион 2017“, организиран от екипа на Областен информационен център –…

Продължава...

ФОТОКОНКУРС "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017"

Областен информационен център - Благоевград обявява ФОТОКОНКУРС "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017" като част от общата инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България - "ЗАЕДНО…

Продължава...

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В ОБЛАСТТА

На пресконференция днес, 10.03.2017 г., екипът на Областен информационен център – Благоевград даде старт на националната инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.