wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 176

Експерти разясняват Информационната система за управление и наблюдение на европейските средства в Благоевград

Експерти от дирекцията в Администрацията на Министерски съвет (АМС), която управлява Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС (ИСУН), с подкрепата на Областен информационен център Благоевград и…

Продължава...

Проект „Благоустрояване на градската среда“ беше представен в Благоевград

Проект „Благоустрояване на градската среда“ представи днес пред медиите и широката общественост инж. Янко Янков, зам.-кмет по строителството и сигурността на Община Благоевград и ръководител на проекта. Проектът е финансиран…

Продължава...

ОИЦ – Благоевград участва в Заседание на Областен съвет за развитие на област Благоевград

Днес, в  зала №5 на Община Благоевград се проведе редовно Заседание на Областния съвет за развитие на област Благоевград. Заседанието беше свикано и ръководено от Областния управител, г-н Бисер Михайлов…

Продължава...

Денят на Европа в Областен информационен център – Благоевград

На 9 май, когато отбелязваме Деня на Европа и празнуваме победата на общочовешките ценности като мир, солидарност и разбирателство между народите над хитлерофашизма и ксенофобията, Областен информационен център – Благоевград…

Продължава...

ФОТОИЗЛОЖБА „ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017“

В тържествена обстановка, на 25 април – в деня на подписване на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз, от 11:00 ч. във фоайето на зала „Пейо Яворов“, гр.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.