wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 167

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПАРТНЬОР НА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Екипът на ОИЦ - Благоевград посрещна ученици от 9 до 12 клас от СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново, включени в проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование…

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА ПЪРВИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ 2014-2020 Г.

На пресконференция, проведена днес в Благоевград,  кметовете на двете общини - партньори – д-р Атанас Камбитов, кмет на Благоевград  и кметът на община Делчево, г-н Дарко Шехтански дадоха старт на…

Продължава...

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Седем професионални гимназии от област Благоевград ще получат около 8 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.…

Продължава...

УЧЕНИЦИ ОТ ПХГ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ В ОФИСА НА ОИЦ

Днес, 24.01.2017 г. ученици от осми, девети, десети и единадесети клас от ПХГ „Св. св. Кирил и Методий“ посетиха офиса на ОИЦ- Благоевград. Мероприятието беше инициирано по проект „Твоят час“,…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР СТАРТИРА НОВАТА 2017 ГОДИНА С ОТЧЕТ ПРЕД МЕДИИТЕ

46 публични информационни събития с над 750 участника, във всички 14 общини на областта, отчете на днешната пресконференция, екипът на Областен информационен център – Благоевград. С организирането и провеждането на…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.