wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 169

ФОТОКОНКУРС "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017"

Областен информационен център - Благоевград обявява ФОТОКОНКУРС "ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017" като част от общата инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на ЕСИФ в България - "ЗАЕДНО…

Продължава...

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД СТАРТИРА НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ В ОБЛАСТТА

На пресконференция днес, 10.03.2017 г., екипът на Областен информационен център – Благоевград даде старт на националната инициатива на мрежата от информационни центрове за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове…

Продължава...

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД ПАРТНЬОР НА ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Екипът на ОИЦ - Благоевград посрещна ученици от 9 до 12 клас от СУ „Христо Ботев“, гр. Кочериново, включени в проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование…

Продължава...

ПРЕДСТАВИХА ПЪРВИЯ ПРОЕКТ НА ОБЩИНА БЛАГОЕВГРАД ПО НОВАТА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО БЪЛГАРИЯ - МАКЕДОНИЯ 2014-2020 Г.

На пресконференция, проведена днес в Благоевград,  кметовете на двете общини - партньори – д-р Атанас Камбитов, кмет на Благоевград  и кметът на община Делчево, г-н Дарко Шехтански дадоха старт на…

Продължава...

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД ЩЕ БЪДАТ ОБНОВЕНИ С ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА

Седем професионални гимназии от област Благоевград ще получат около 8 млн. лв. безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма „Региони в растеж“ по процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България“.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.