wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 183

„10 ГОДИНИ БЪЛГАРИЯ В ЕС И БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС“ В ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД

Две събития от Комуникационната инициатива на Областна администрация се проведоха в общини от областта с подкрепата на Областен информационен център – Благоевград през седмицата. Основен акцент в срещите заема Кръгла…

Read more...

ПЪРВА КОПКА НА СТРОЕЖ НА 172 СОЦИАЛНИ ЖИЛИЩА В БЛАГОЕВГРАД

С тържествена церемония „първа копка“ и водосвет беше положено началото на строежа на 172 социални жилища в Благоевград. Новите жилища ще бъдат изградени в рамките на проект BG16RFOP001-1.008-0002 „Изграждане на…

Read more...

ОИЦ – БЛАГОЕВГРАД С ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ В ОБЛАСТТА

500 млн. лева за инициативните и предприемчивите до края на годината С информационна среща, проведена днес в областния град, ОИЦ-Благоевград даде началото на информационна кампания в подкрепа на инициативните и…

Read more...

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ПО-ДОБРА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА ЗА БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

На откриваща пресконференция днес зам.- кметовете на Община Благоевград – Зорница Кралева и Иво Николов, инж. Ангел Даилов - ръководител на проекта, и Мария Грозданова - директор на дирекция „Европейски…

Read more...

ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА СОЦИАЛНО СЛАБИ СЕМЕЙСТВА ИЗГРАЖДАТ В БЛАГОЕВГРАД С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Социални жилища за нуждаещи се семейства от уязвими групи ще бъдат изградени в Благоевград с европейски средства по Проект  „Изграждане на социални жилища в IV-ти микрорайон“ по Оперативна програма „Региони…

Read more...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.