wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 165

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Бургас

 

ОИЦ - Бургас обявява конкурс на тема „България в ЕС: 10 години по-късно“

Скъпи приятели, по повод 10-тата годишнина от присъединяването на България към Европейския съюз, Областен информационен център – Бургас обявява конкурс за есе. Условия за участие Конкурсът е предназначен за ученици…

Продължава...

Инициативата „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ стартира в Бургас

На пресконференция в залата на Областен информационен център – Бургас бе даден старт на поредната национална инициатива на Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ в България. Тази…

Продължава...

Представиха „Подкрепа за предприемачеството“ в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, по представянето на процедура „Подкрепа за предприемачество“. Операцията е част от цялостната подкрепа чрез ОПРЧР…

Продължава...

Читалищни дейци на среща в ОИЦ - Бургас

Над 20 читалищни дейци посетиха  ОИЦ – Бургас, за да се запознаят с възможностите за европейско финансиране през 2017 година. По време на срещата екипът на центъра представи възможностите по…

Продължава...

Информационна кампания на ОПРЧР 2014 - 2020 в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, по представянето на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.