wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 162

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Бургас

 

Читалищни дейци на среща в ОИЦ - Бургас

Над 20 читалищни дейци посетиха  ОИЦ – Бургас, за да се запознаят с възможностите за европейско финансиране през 2017 година. По време на срещата екипът на центъра представи възможностите по…

Продължава...

Информационна кампания на ОПРЧР 2014 - 2020 в Бургас

Бургас стана част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси“, по представянето на процедура „Гъвкави възможности за заетост и обучения в предприятията с променлив интензитет…

Продължава...

Възможности за „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“ бяха представени в Бургас

Като част от информационната кампания на Управляващия орган на ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 - 2020“ в Бургас беше представена процедура: „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж“.…

Продължава...

ОИЦ – Бургас говори за предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС

Областен информационен център  - Бургас проведе среща, по повод предстоящото Българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Събитието уважиха представители на читалища, НПО, Общински съвет и местни и…

Продължава...

Еколози научиха повече за НАТУРА 2000

Областен информационен център – Бургас проведе Тематичен ден, посветен на ОП "Околна среда" 2014-2020. В него взеха участие младежи от школата по екология и опазване на околната среда към Центъра…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.