wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 178

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Бургас

 

Екперти на ОИЦ - Бургас запознаха жителите на Поморие с добрите европейски практики

На мобилния щанд на ОИЦ в Поморие се спряха десетки граждани, които пожелаха да научат повече за еврофинансирането. Жителите на морския град се интересуваха главно от възможностите за обучения, работа…

Продължава...

Бургаски ученици се запознаха с добрите екологични практики

Областен информационен център – Бургас проведе Тематичен ден по Оперативна програма „Околна среда“ 2014 – 2020 г. В него взеха участие над 20 ученика от Бургаски училища. Денят премина с…

Продължава...

ОИЦ – Бургас с изнесена приемна в Несебър

Пред един от най-значимите европейски проекти на Община Несебър, а именно „Вяра в Несебър“, експертите на ОИЦ се срещнаха с редица заинтересовани граждани. Посетителите на информационния щанд задаваха въпроси, свързани…

Продължава...

ОИЦ – Бургас посети Руен

Експерти на Областен информационен център – Бургас проведоха открита приемна в Руен. На информационния щанд се спряха редица хора, които с интерес разгледаха и взеха каталог с добри европейски практики.…

Продължава...

ОИЦ – Бургас на среща в Община Средец

Експерти на Областен информационен център – Бургас проведоха работна среща с общинската администрация в Средец. Участниците в събитието бяха запознати с възможностите, които предоставя Програмата за развитие на селските райони…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.