wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Габрово 100

ОИЦ – ГАБРОВО В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ ХОРА

Срещи на тема „Европейските средства в подкрепа на младите хора“, организира Областен информационен център – Габрово през месеците април и май в три от общините от областта. Събитията бяха проведени…

Продължава...

ЕВРОПА В МОЯ РЕГИОН 2017 В ГАБРОВО

  В началото на месец май 2017 година, Областен информационен център - Габрово ще проведе дни на отворени врати по проекти с европейско финансиране. Дните са част от инициативата „Заедно…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО – ЧАСТ ОТ НАЦИОНАЛНАТА ИНИЦИАТИВА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“

Областен информационен център – Габрово се включва с множество инициативи в обща национална инициатива на мрежата от 28 информационни центъра в България. Под мотото „Заедно за Европа“ с поредица от…

Продължава...

ОИЦ – ГАБРОВО ПРЕДСТАВИ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ ПРЕЗ 2017 Г.

Възможностите за финансиране по Оперативните програми финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове в България през 2017 година представи ОИЦ – Габрово на 5 и 7 декември 2016 г. в…

Продължава...

АНГАЖИРАНОСТ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС ДЕМОНСТРИРАХА ЕКСПЕРТИТЕ ОТ ОБЛАСТ ГАБРОВО

На 30.11.2016 г. Областен информационен център - Габрово организира среща за представяне на ангажиментите по подготовката на шестмесечното председателство на Съвета на Европейския съюз, което България приема от 1 януари…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.