wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Хасково 191

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

На 10 март 2017 г. в офиса на Областен информационен център – Хасково се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, по повод старта на…

Продължава...

Конкурс за мултимедиен продукт на тема „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО обявява конкурс за мултимедиен продукт на тема „БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 10 ГОДИНИ ПО-КЪСНО“, посветен на 10 години членство на България в Европейския съюз. Целта…

Продължава...

Информационна работна среща на ОИЦ – Хасково с представители на медиите

На 22 декември 2016 г.  в офиса на Областен информационен център – Хасково се проведе информационна работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която бе представен…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

На 20.12.2016 г. в залата на НЧ „Развитие-1882“ гр. Симеоновград, Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: “Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми за 2014-2020…

Продължава...

ОИЦ – ХАСКОВО ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННО СЪБИТИЕ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА МАДЖАРОВО

На 19.12.2016 г. в залата на НЧ „Н. Й. Вапцаров-1961“ гр. Маджарово, Областен информационен център – гр. Хасково проведе информационно събитие на тема: “Популяризиране на отворени процедури по оперативните програми…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.