wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / СъбитияПон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Павликени 10.00

На 20 ноември 2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Залата на Община Павликени, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, читалища, НПО, заинтересовани граждани и др.


ОИЦ–ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА СЪС ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ИНСТИТУЦИИ ОТ ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 13:45

На 20.11.2017 г. (понеделник) от 13:45 ч. в ПЕГ „Д-р Иван Богоров“, гр. Димитровград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Популяризиране на отворени процедури по Оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ”. Срещата е насочена към представители на културни и образователни институции, доставчици на социални услуги и НПО от област Хасково. 

Ще бъде представена информация за процедура „Открий ме“ по ОПРЧР, предстояща за стартиране покана за подаване на проекти по ТГС България-Турция; представяне на възможности за включване в Програмата на България при Председателството на ЕС и други налични възможности, с цел повишаване информираността и насърчаване на активно включване.


ОИЦ- ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ в гр. Долни Чифлик 9.00

На 20 ноември (понеделник), от 09:00 ч., в СУ "Васил Левски", гр. Долни Чифлик, екипът на ОИЦ – Варна организира представяне на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. В книгата са събрани историите на кръжоците по проект „Успех“ и „Твоя час“ на училища от 12-те общини на Област Варна и успешно реализирани проекти, финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси“.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.