wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Благоевград 191

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „БЪДЕЩЕ В ЕВРОПА – КАКВО ПРЕДСТОИ?“ СЕ ПРОВЕДЕ В БЛАГОЕВГРАД

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев избра Благоевград за домакин на обучение на тема „Бъдеще в Европа – какво предстои?“. В събитието в областния център на Пиринско се включиха…

Продължава...

БЛАГОЕВГРАД С ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ С ПРОЕКТ ПО ОПОС

С пресконференция община Благоевград стартира изпълнението на проект „Актуализация на програмата за качеството на атмосферния въздух на територията на Община Благоевград“. Проектът е по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на…

Продължава...

ИЗЛОЖБА ПО ИНТЕРРЕГ – ИПП БЪЛГАРИЯ – МАКЕДОНИЯ ПОКАЗВА ИЗЧЕЗВАЩИ СЕЛИЩА ОТ ДВЕТЕ СТРАНИ НА ГРАНИЦАТА

Пътуваща изложба по проект „Подобряване конкурентоспособността на туризма в региона чрез развитие на селския и културен туризъм в трансграничния регион на България и Македония“ беше открита днес в Благоевград. Проектът…

Продължава...

СТАРТИРА ПРОЕКТ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ В СГРАДАТА НА МВР-БЛАГОЕВГРАД

Община Благоевград стартира изпълнението на проект „Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания и цялостно обновяване на фасадите на сгради на ОД МВР и…

Продължава...

РАБОТНА СРЕЩА НА ОИЦ - БЛАГОЕВГРАД С МЕДИИ

БЛИЗО 900 МЛН. ЛВ. В БЛАГОЕВГРАДСКА ОБЛАСТ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ Проекти на стойност над 895 млн. лева от Европейските структурни и инвестиционни фондове се изпълняват към момента на територията на Благоевградска…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.