wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Бургас 208

Бюлетин и полезна информация - ОИЦ Бургас

 

ОИЦ – Бургас отчете поредна успешна година

Екипът на Областен информационен център – Бургас проведе последната за тази година работна среща с медиите. В нея бе представена работата на центъра през 2017 г. и по-конкретно броя на…

Продължава...

В Поморие стартира проект за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради – Лот 2

С пресконференция на 07 декември 2017 г., от 15:00 ч., ще бъде дадента стартът на Проект „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради намиращи се в гр.Поморие – 2“,…

Продължава...

ОИЦ – Бургас представи напредъка в усвояването на ЕСИФ в Бургас

На 04 декември 2017 г. от 10:00 ч. в залата на Областна администрация Бургас се проведе съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие (РСР) и Регионалния координационен комитет (РКК) на…

Продължава...

Старата баня до ОУ „Л. Каравелов“ се превърна в нов и модерен учебен център

Кметът Димитър Николов откри модерния учебен център „Академия Европа“ в двора на ОУ „Л. Каравелов“, гр. Бургас. Сградата на старата баня и пространствата около нея са обновени със средства от…

Продължава...

В Созопол се проведе работна среща с участието на ОИЦ - Бургас

Екипът на Областен информационен център – Бургас проведе работна среща с представителите на общинската администрация в Созопол. Поводът бе представянето на предстоящите възможности по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.