wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Благоевград с информационна среща в община Кресна

2017-03-21 | 13:30

На 21 март (вторник) от 13:30 часа в СУ „Свети Паисий Хилендарски“, гр. Кресна, ще се проведе информационна среща, организирана от Областен информационен център – Благоевград на тема „Една посока – много възможности за младите хора“.

Целта на събитието е популяризиране на възможностите от ЕСИФ за младите хора и повишаване информираността за ползите от 10- годишното членство на България в ЕС. Ще бъде представен също регламент за участие във фотоконкурс „Европа в моя регион 2017“ – част от обща инициатива на мрежата от ОИЦ за 2017 г.


ОИЦ – Благоевград с информационна среща в община Струмяни

2017-03-21 | 16:00

На 21 март (вторник) от 16:00 часа в СУ „Свети Паисий Хилендарски“, с. Микрево, община Струмяни, ще се проведе информационна среща, организирана от Областен информационен център – Благоевград на тема „Една посока – много възможности за младите хора“.

Целта на събитието е популяризиране на възможностите от ЕСИФ за младите хора и повишаване информираността за ползите от 10- годишното членство на България в ЕС. Ще бъде представен също регламент за участие във фотоконкурс „Европа в моя регион 2017“ – част от обща инициатива на мрежата от ОИЦ за 2017 г.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.