wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ПЕРНИК ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА И ОТКРИТА ПРИЕМНА В ТРЪН

2017-04-21 | 10:00

На 21 април 2017 г. (петък) от 10:00 часа в заседателната зала на Община Трън, екипът на Областния информациоинен център – Перник организира информационна среща на тема: „Популяризиране на законовата рамка за финансиране на проекти със средства от ЕСИФ, актуалните отворени процедури по програмите“.

В рамките на националната инициативата „ЗАЕДНО за ЕВропа“, провеждана в периода 10 март – 20 май 2017 г. от мрежата от 28 информационни центрове в България за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, от 14:00 ч. на централен площад в гр. Трън екипът на ОИЦ – Перник ще проведе открита приемна, на която ще предоставя информация относно 10 години от членството на страната ни в Европейския съюз, 60 години от създаването на Европейския социален фонд, 6 години от създаването на мрежата и предстоящото председателство на Република България на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА НА ОИЦ-ЯМБОЛ В ЕЛХОВО

2017-04-21 | 10:15

„ПРЕДСТОЯЩОТО БЪЛГАРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС ще бъде темата на информационната среща за всички заинтересовани лица от община Елхово. Събитието ще се проведе на 21 април 2017 г. (петък) от 10.15 ч. в Къща за гости „Банята“  - град Елхово.

От 13.00 часа ще се състои посещение в рамките на дни на отворените врати на Център за настаняване от семеeн тип за деца “Къща като вкъщи”, гр.Елхово, създаден по проект “Къща като вкъщи”, финансиран от ЕСФ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

Поканени са представители на местните власти, училища,  НПО, читалища, всички заинтересовани граждани и медии.


ОИЦ – ПАЗАРДЖИК И ОССЗ – ПАЗАРДЖИК ПРЕДСТАВЯТ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ФИНАНСИРАНЕ В ПАЗАРДЖИК

2017-04-21 | 10:30

На  21 април 2017 г. (петък) от 10:30 ч. в зала „Архитектурен съвет“ на Община Пазарджик, експерти от Областен информационен център – Пазарджик и Общинска служба за съвети в земеделието – Пазарджик организира информационна среща, на която ще бъдат представени възможности за финансиране чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2017 г.


ОИЦ-СИЛИСТРА НАГРАЖДАВА МАЛКИТЕ ХУДОЖНИЦИ В ОБЩИНА КАЙНАРДЖА

2017-04-21 | 14:00

На 21 април (петък) 2017 г., от 14:00 ч., в Туристически център в с.Кайнарджа, екипът на ОИЦ-Силистра ще проведе награждаване на победителите в конкурса за детска рисунка на тема „10 години България в ЕС“. Събитието ще бъде съпътствано от изнесена приемна на ОИЦ-Силистра и изложба на всички творби.


ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ТРЯВНА

2017-04-21 | 15.30

На 21 април 2017 г. /петък/ от 15:30 часа в Заседателна зала на Община Трявна Областен информационен център – Габрово ще проведе информационна среща на тема „Европейските средства в подкрепа на младите хора“.

Целта на събитието е запознаване на младите хора с възможностите предоставяни от ЕСИФ за тяхното обучение, практика, бъдеща професионална реализация. На срещата ще бъдат популяризирани и трите значими годишнини, които честваме през 2017 г.


ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА НА ГОСТИ НА УЧЕНИЦИ ОТ ЧИРПАН

2017-04-21 | 15:00

На 21 април 2017 г. /петък/ от 15.00 ч., в Читалище „Димитър Данаилов-2013“, гр. Чирпан, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща с ученици на тема: „Десет години България в Европейския съюз“.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.