wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – ПАЗАРДЖИК ЩЕ ВЗЕМЕ УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА

2017-06-19 |

На 19 юни 2017 г., в гр. Панагюрище, експерти от Областен информационен център – Пазарджик ще вземат участие в Областна кръгла маса за учене през целия живот. В рамките на събитието ще представят видовете среди и работа с Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България 2020 (ИСУН 2020).


Информационна среща на ОИЦ – Ловеч в град Луковит

2017-06-19 |

На 19 юни 2017 г., от 10.30 ч., в зала на „Панака“ на х-л „Дипломат Плаза“, в град Луковит, Областен информационен център - Ловеч ще проведе информационна среща на тема „В средата на програмния период“. Експертите от ОИЦ - Ловеч ще представят данни за напредъка в изпълнението на Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони на ниво област Ловеч, както и актуални възможности за кандидатстване с проектни предложения през 2017 г.


ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Павликени

2017-06-19 | 10:00

На 19 юни 2017 г. (понеделник) от 10:00 ч. в Залата на Община Павликени, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране - 2017 г.“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, читалища, НПО, заинтересовани граждани и др.


Изнесена приемна на ОИЦ-София в община Сливница

2017-06-19 | 11:00

На 19 юни (понеделник) от 11.00 ч. до 14:00 ч. екипът на Областен информационен център-София ще проведе изнесена приемна в гр. Сливница (пл. „Съединение“ 1). Посетителите на приемната ще бъдат запознати с актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от ЕСИФ.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.