wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Горна Оряховица

2017-06-20 | 10:00

На 20 юни 2017 г. (вторник) от 10:00 ч. в Залата на Община Горна Оряховица, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране - 2017 г.“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, читалища, НПО, заинтересовани граждани и др.


ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране по ПРСР 2014-2020

2017-06-20 | 10:30

На 20 юни (вторник) 2017 г., от 10:30 часа в Община Добричка, Заседателна зала, ет. 1, екипът на Областен информационен център – Добрич ще представи акцентите от предстоящите за отваряне през 2017 г. мерки от Програмата за развитие на селските райони. На срещата ще бъдат поканени кметове и кметски наместници от община Добричка.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.