wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ-Габрово организира лагер „Предприемачът като откривател“

2017-07-17 | 9:30

Национален ученически лагер „Предприемачът като откривател“ организира Областен информационен център - Габрово от 16 до 23 юли 2017 г. в Музей на архитектурно - исторически резерват „Боженци“, община Габрово. Събитието ще даде възможност на младежи от цялата страна да се включат в образователна инициатива, която да ги въведе в сферата на предприемачеството и възможностите за неговото финансиране със средства от ЕСИФ.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.