wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – Пловдив с информационен ден в зона „Марица“, част от Тракия икономическа зона

2017-10-08 |

На 08.10.2017 г. /неделя/ от 10:00 часа в зона „Марица“, част от Тракия икономическа зона, Областен информационен център – Пловдив ще предоставя информация за актуалните и предстоящи процедури по оперативните програми, съфинансирани от ЕСИФ. Експертите на пловдивския център ще информират за постиженията от членството на България в Европейския съюз през последните 10 години, предстоящото председателство на страната ни на Съвета на ЕС (от 1-ви януари до 30-ти юни 2018 г.) и други въпроси, които интересуват гражданите.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.