wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ – СТАРА ЗАГОРА НА ГОСТИ НА УЧЕНИЦИ В ЧИРПАН

2017-12-07 | 11:55

На 07 декември 2017 г. /четвъртък/ от 11.55 ч., в Професионална гимназия по селско стопанство, гр. Чирпан, община Чирпан, Областен информационен център – Стара Загора организира информационна среща с ученици на тема: „Десет години България в Европейския съюз“.

 


Ученици от Сопот ще се забавляват и учат по време на приключенските игри на ОИЦ – Пловдив

2017-12-07 | 12:00

На 07.12.2017 г. /четвъртък/ от 12:00 часа в СУ „Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот ще се състоят приключенски игри. Областен информационен център – Пловдив предоставя възможност на учениците, групирани в отбори, да се забавляват и получат награди докато учат за спечелените проекти в техния град. Събитието е част от информационната кампания на ОИЦ-Пловдив „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“. Основната цел на кампанията е повишаване информираността на младите хора за ЕС и финансираните от него проекти у нас.


Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.