wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

  • Актуални новини
Всички новини

Календар / Събития



Пон
Вт
Ср
Чет
Пет
Съб
Нед

ОИЦ – Велико Търново с информационна среща в гр. Лясковец 10.00

На 22 ноември 2017 г. (сряда) от 10:00 ч. в Залата на Община Лясковец, ОИЦ – Велико Търново ще проведе информационна среща на тема „Възможности за финансиране от ЕСИФ“. За участие в събитието са поканени представители на местната власт, бизнеса, учебни заведения, читалища, НПО, заинтересовани граждани и др.


Информационна среща на ОИЦ – Монтана в Лом 10:00

На 22 ноември 2017 г. (сряда) от 10:00 часа в Първо ОУ "Никола Първанов"гр. Лом, ул. "Филип Тотю" № 14 Областен информационен център – Монтана организира информационна среща, на която експертите ще представят актуални процедури и проекти на Индикативните годишни работни програми (ИГРП) за 2018 г. на програмите, финансирани от ЕСИФ.


Възможностите за финансиране през 2018 г. представя ОИЦ – ГАБРОВО 10:30

Какви възможности за финансиране ще ни предоставят Европейските структурни и инвестиционни фондове през 2018 година? Отговор на този въпрос ще намерите по време на информационна среща, която организира Областен информационен център в Севлиево.

Тя ще се проведе на 22 ноември 2017 г. от 10:30 часа в Художествена галерия „Асен и Илия Пейкови“ – Севлиево.

На събитието ще бъдат представени Индикативните годишни работни програми за 2018 г. на всички Оперативните програми за България на Европейския съюз. За участие в срещата са поканени представители на бизнеса, НПО, администрации, медии, широка общественост.

Ако търсите начин да финансирате идеите си и ви е необходима информация, посетете събитието на ОИЦ – Габрово. Срещата е отворена за всички заинтересовани страни.

 


ОИЦ- ВАРНА ЩЕ ПРЕДСТАВИ КНИГАТА „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“ в с. Чернево 11.30

На 22 ноември (сряда), от 11:30 ч., в ОУ "Христо Ботев", с. Чернево, общ. Суворово, екипът на ОИЦ – Варна организира представяне на книгата „Заедно за Европа“, 60 години Европейски социален фонд. В книгата са събрани историите на кръжоците по проект „Успех“ и „Твоя час“ на училища от 12-те общини на Област Варна и успешно реализирани проекти, финансирани по ОП “Развитие на човешките ресурси“.


ОИЦ – Добрич представя актуални възможности за финансиране в Община град Добрич 11:00

На 22 ноември (сряда) 2017 г., от 11:00 часа, в Конферентната зала на Общински младежки център „Захари Стоянов“- Добрич, екипът на Областен информационен център - Добрич в партньорство с Национална служба за съвети в земеделието – офис Добрич ще проведе информационна среща и ще представи информация за актуални и предстоящи процедури по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ). На събитието ще бъдат поканени представители на общинска администрация, доставчици на социални услуги, НПО, работодатели, граждани, медии.


ОИЦ-Пловдив разяснява предстоящи възможности в гр. Садово 11:30

На 22.11.2017 г. (сряда) от 11:30 часа в сградата на НЧ „Христо Смирненски-1925 г.“, гр. Садово, община Садово ОИЦ-Пловдив ще проведе информационна среща. Експертите на Центъра ще разяснят на присъстващите подробности от очакваните процедура „Насърчавана на предприемачеството“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 и подмярка 4.1.2 „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР). Ще бъде предоставена информация още за подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ и подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата“ от ПРСР.


ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – ХАСКОВО ОРГАНИЗИРА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ С МЛАДИТЕ ХОРА ОТ ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 13:10

На 22.11.2017 г. (сряда), от 13:10 часа, в СУ „Христо Ботев“, гр. Ивайловград, Областен информационен център – гр. Хасково ще проведе публично информационно събитие на тема: „Европа за младите хора”. Срещата е насочена към младежи и представителите на образователните институции в област Хасково, с цел подпомагане усвояването на средствата от ЕСИФ по оперативните програми, представяне на програма „Еразъм+“, запознаване на младите хора с техните права в ЕС и популяризиране на Председателството на България на Съвета на ЕС през 2018 г.


ОИЦ – Търговище представя на ученици историята и политиките на ЕС 13:30

На 22.11.2017 г., от 13.30 ч. в залата на Областен информационен център – Търговище ще се проведе информационна среща с ученици от клуб „Преоткриваме Европа“ по проект „Твоят час“ към I СУ „Св. Седмочисленици“ в града. Експертите на ОИЦ ще ги запознаят с историята на ЕС, символи, институции, предстоящо европредседателство на България, кохезионна политика на ЕС и др.


Fond bg

Актуални отворени процедури

Всички отворени процедури

eufunds.bg - Видео

Hide Main content block

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.