wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка УО на ОПИК информира за следното:

Във връзка с одобряване на доклада от работата на Оценителна комисия за повторна оценка и…

Продължава...

Вицепремиерът Томислав Дончев се срещна с норвежкия министър за Европейското икономическо пространство и европейските въпроси Марит Рьосланд

Норвежката страна оценява високо резултатите на България в двустранните програми за сътрудничество, както и конструктивния…

Продължава...

Министър Димов подписа първия договор за безвъзмездна финансова помощ по ос „Отпадъци“ на ОП „Околна среда“

Министърът на околната среда и водите Нено Димов и кметовете на Сандански – Кирил Котев,…

Продължава...

Комитетът за наблюдение на ОПДУ ще обсъди напредъка в изпълнението на административната реформа и електронното управление

На 22.11.2017 г. в хотел „Сенс София“ ще се проведе Седмото редовно заседание на Комитета…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.