wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

В изпълнение са 46 договора за 22,7% от ресурса на ОПОС, Обявени са процедури за над 47% от ресурса на ОПОС

Към момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са обявени 29 процедури на…

Продължава...

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ОПИК 2014-2020

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…

Продължава...

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 6 МЛН. ЛВ. НА НСОРБ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна…

Продължава...

През 2018 г. МРРБ стартира кампания „Моят град е моята крепост“ сред ученици

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще проведе образователно-информационна кампания на тема „Моят град е…

Продължава...

Повече от 40 процедури с европейско финансиране за над 1,3 млрд. лева ще бъдат обявени през 2018 г.

През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.