Печат на тази страница

"Братя Чичеклиеви" ООД, документация за провеждане на процедура „избор с публична покана”, по ДБФП № BG16RFOP002-2.001-0928-C01, с предмет: "Доставката и въвеждането в експлоатация на високотехнологично оборудване, със следните две обособени позиции:
Обособена позиция 1 - "Лазерна машина за разкрояване и рязане на метални листове" - 1 бр. и "Щанц машина" - 1 бр.;

Обособена позиция 2 - "3D принтер" - 1 бр."

Определен е 8-дневен срок за събиране на оферти, а именно до 17:00 ч. на 08.07.2016 г.

Допълнителна информация

  • Валидна до: Петък, 08 Юли 2016
  • Възложител: "Братя Чичеклиеви" ООД
Сваляне на прикачените файлове: