wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Кърджали 127

С информационен ден в Джебел ОИЦ-Кърджали завърши втория за годината цикъл от информационни срещи в областта

При засилен интерес в Джебел премина информационната среща на Областен информационен център-Кърджали /ОИЦ/ с жители на община Джебел. Присъстващите на информационното събитие бяха запознати с възможностите, които  предоставят Оперативните програми …

Продължава...

ОИЦ-Кърджали с участие в дискусионен форум

Областен информационен център-Кърджали взе участие в дискусионен форум, организиран от Дирекция „Бюро по труда” Кърджали, в качеството си на обществен посредник на пазара на труда . Темата на дискусията бе…

Продължава...

ОИЦ-Кърджали с изнесен информационен ден в Черноочене

На проведен изнесен информационен ден в Черноочене експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха предстоящите за стартиране мерки 6.1 „Създаване на стопанства на…

Продължава...

Екипът на ОИЦ-Кърджали с открита приемна в Момчилград

На проведен изнесен информационен ден в Момчилград експертите на ОИЦ-Кърджали представиха актуални и предстоящи процедури за кандидатстване по оперативните програми. Основен интерес предизвикаха мерките 6.1 „Създаване на стопанства на млади…

Продължава...

Изложба, посветена на празника на Кърджали представи Областният информационен център

На 21 октомври 1912 г. Кърджали става част от свободна България. Днес честваме една забележителна годишнина – навършват се 105 години от Освобождението на града. По случай събитието ОИЦ-Кърджали представи…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.