wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 27 април 2017 г. екипът на Областен информационен център - Ловеч се включи в Националния бизнес форум „Силни региони за силна икономика”, който се проведе от 13.00 до 17.00 ч. в хотел „Ловеч“. Събитието се провежда по идея на сп. „Бизнес клуб“ в партньорство с водещи бизнес организации и Изпълнителната агенция за насърчаване на малкия и среден бизнес в България и премина под егидата на Община Ловеч. При откриването на Форума кметът на Община Ловеч Корнелия Маринова приветства организирането на такъв вид прояви и представи преимуществата на град Ловеч, с които да привлечем бъдещи бизнес инвестиции. Тя се спря върху благоприятното геостратегическо положение на града, стабилната и предсказуема политика и данъци, добре развитата мрежа от образователни, здравни и социални услуги, както и доброто взаимодействие на общинските власти с местния бизнес, браншовите и професионалните организации при решаване на важни проблеми за местната общност. След словото на кмета организаторите връчиха сертификат за партньорство на Община Ловеч за подкрепата при осъществяването на бизнес-форума.
Сред обсъжданите теми бяха как да бъдем успешни в чужбина, индустриалната карта на България, франчайз - успешният бизнес модел и възможности за алтернативно разрешаване на спорове чрез Арбитражния съд при БТПП и експертни решения в продажбите и възможности за маркетинг и бизнес партньорства, представена от д-р Любен Станев, експерт по бизнес обучения и създател на компанията „Дипломат корпорейшън“ ООД от гр. Луковит. Сред лекторите бе и Татяна Тодорова, експерт ТПЗП – Ловеч, която говори на тема „Системата на търговските палати в услуга на бизнеса“. Интересна за присъстващите представители на бизнеса бе и презентацията на Таня Илиева, представител на JV Pro Consulting, която презентира „Възможности за развитие на българския бизнес по Оперативните програми“. В неформална дискусия по време на кафе-паузата екипът ни обмени информация с нея и обсъди възможности за бъдещи съвместни инициативи.
Едно от най-атрактивните представяния беше презентацията на Тошко Савов главен трейнер по продажбите на световни брандове като Philips и Saecoр който говори по темите „Как да бъдем лидери, а не шефове“, как да комуникираме вербално и невербално, какви типове служители сме, какво ни мотивира и демотивира в службата, поведенчески модели и други интересни НЛП и психологически похвати в служебната комуникация.
Екипът на ОИЦ-Ловеч получи благодарности от организаторите на Бизнес Форума и предложения за бъдещи съвместни дейности.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.