wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В хода на националната инициатива „Заедно за Европа“ Областен информационен център – Ловеч участва в три големи събития по повод Деня на Европа в Априлци, Тетевен и Троян.
На 9 май 2017 г. в град Априлци екипът ни се включи в тържествените чествания, отбелязващи Събора на новоселските мъченици и 141 години от Новоселското въстание. Честванията по този повод започнаха със заупокойна литургия в Манастир „Света Троица“, отслужена от Ловчанският митрополит Гавраиил, продължи с литийно шествие с иконата на Светите новоселски мъченици, канонизирани за светци, отслужен молебен и тържествена програма. Жителите и гостите на града се насладиха на превъзходната сценична възстановка на подготовката, провеждането и потушаването на Новоселското въстание от деца от Основно училище „Васил Левски“ в град Априлци, безспорните музикални таланти с множество признати участия и награди от същото училище и самодейни фолклорни групи от местните читалища. Малките „съзаклятници“ и „въстаници“ ведно с „Дякона“ от ОУ „В.Левски“, изнесли изключително интересната и емоционална възстановка на Новоселското въстание, бяха наградени от екипа на ОИЦ-Ловеч за показаните артистични способности и родолюбие.
Програмата продължи със съвместно организирания от Община Априлци и Областен информационен център – Ловеч празник по повод 9 май – Деня на Европа. В посетителския демонстрационен център в Народно читалище „Светлина – 1895“, създаден по проект „Насърчаване на туристическите дейности“, финансиран от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013г. заедно се насладихме на Изложбата на малките художници от ОУ „Васил Левски“. Рисунките на тема „Новоселското въстание и Събора на новоселските мъченици“, бе оценена от специално жури от местни художници, класирало трите най-добри творби. Малките художници демонстрираха знания и умения, придобити чрез извънкласните им занимания по интереси по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Екипът на Областния информационен център стимулира малките участници в празничния ден със специални награди и сподели своето вълнение и благодарност от възможността да популяризира приноса на малко градче като Априлци за днешна свободна България – пълноправен член на Европейския съюз. На този тържествен ден ОИЦ – Ловеч връчи и една специална награда – за първо място в конкурса за кратък разказ „Истории от и за хората“, обявен в контекста на националната инициатива „Заедно за Европа“. Финалист в конкурса е Бонка Нинова – потребител на услугите на Дневен център за възрастни хора с увреждания в Априлци, финансиран по проект на Община Априлци от ОП „Развитие на човешките ресурси“. Бонка спечели нашите овации със своята жизненост, усмивка и благодарност, както и с емоционалния разказ за това как Европейският социален фонд е благоприятствал живота й. С този Ден на отворените врати Община Априлци се отбеляза на картата на Европейската комисия в контекста на глобалната европейска инициатива „Европа в моя регион 2017“.

Уточнение: Снимки и нформация за събитието можете да намерите и на следните адреси: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099259590179016&id=253751114729872

https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-253751114729872/photos/?tab=album&album_id=1099258800179095

DIP - LOVECH IN APRILTSI

The District Information Point – Lovech (DIP) attended three important events on May 9th – Europe’s Day in the context of the National Initiative “United for Europe” of the Network of 28 information points for ESIF and the global European initiative “Europe in my region 2017”.

One of these three events was the solemn ceremony in Apriltsi, commemorating the rebellion of Novo Selo, raised 141 years ago, and the Novoselski Martyrs, canonized by the church for their courage and sacrifice. The commemorating ceremony began with a liturgy in the Monastery “Saint Trinity”, served by the Bishop of Lovech Metropolis, lithium procession in the town and an official program, presented by the pupils of the Secondary School “Vassil Levski”. The local people and all the guests of the town enjoyed the interpretation of the rebellion of Novo Selo and musical show, performed by the little artists and musicians from “Vassil Levski” Secondary school and folklore dancers of the local Community centers’s folklore clubs. The District information point Lovech awarded the talented boys and girls who took part in the official program that day.   

District information point – Lovech together with Apriltsi Municipality held an Open EU project day later on the same day in the Demonstrative center for visitors, situated in the local community center “Svetlina – 1895”. The Center was reconstructed and equipped under the project “Development of touristic activities in the Municipality of Apriltsi”, financed by the Rural Development Program 2007-2013. Children and groups of pupils, involved in extracurricular activities under the “Your class” project presented their talents in arts, shown in the exhibition, devoted to the Rebellioin of Novo Selo and the canonized Martyrs. All the painters were awarded by the District information point – Lovech and the Municipality of Apriltsi. The DIP’s team gave another award on that solemn ceremony, and it was rewarded to the winner of the competition for a short story from and about people, who have benefitted from the European Social Fund. The winner in that competition of DIP Lovech was Bonka Ninova, a user of the social services of the Daily Care Center for old people with disabilities, who fascinated our hearts with her story, smile and vitality.

More detailed information and more pictures you may find here: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1099259590179016&id=253751114729872

and here: https://www.facebook.com/pg/%D0%9E%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD-%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8A%D1%80-%D0%9B%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%87-253751114729872/photos/?tab=album&album_id=1099258800179095

За допълнителна информация / Contact information:,
Тel.: 068/604297,
e-mail: oic.lovetch@gmail.com

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.