wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Монтана 97

СЕМИНАР НА ТЕМА: „ФОНД МЕНИДЖЪР НА ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ“ И ПРОГРАМА „ДУНАВ“ 2014 – 2020 Г.

На 5 и 6 декември 2017 г. в хотел „АТА“, гр. Вършец се проведе обучителен семинар на тема: „Фонд мениджър на финансовите инструменти“ (ФМФИ) и Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С МЕДИИТЕ

В офиса на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) се проведе работна среща с медиите. На нея експертите от центъра представиха актуални процедури и мерки по програмите финансирани…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ПРЕДСТАВИ АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

В периода 07.11.2017 г. – 29.11.2017 г. експертите от ОИЦ – Монтана посетиха  11-те общини от област Монтана, където представиха актуални процедури и мерки, по които могат да кандидатстват общини,…

Продължава...

ОИЦ – МОНТАНА ДАДЕ НАЧАЛО НА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИ СРЕЩИ

На 2 ноември 2017 г. в офиса на Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) се проведе работна сраща с регионални и местни медии, на която бе дадено началото…

Продължава...

ОИЦ – Монтана представи информация за усвоените средства по Оперативните програми

На 27 ноември 2017 г. в конферентна зала на хотел „АТА“ в гр. Вършец, Областен информационен център – Монтана (ОИЦ – Монтана) се включи в заседание на Регионалния съвет за…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.