wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Обществено обсъждане на документация по процедура за подбор на проекти „Насърчаване на предприемачеството“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 обявява за обществено обсъждане процедура за…

Продължава...

Ученици от Плевен, Хасково и София са победителите в Зелената олимпиада

Победителите в екологичната инициатива „Зелена олимпиада“ бяха наградени днес на специално тържество в НДК. На…

Продължава...

Стартиращи предприятия могат да кандидатстват за нисколихвени кредити по ОП РЧР

Днес, в сградата на Министерството на труда и социалната политика Фондът на фондовете подписа първите…

Продължава...

51 договора по ОПОС подобряват качеството на живот на 1,5 млн. българи

„Фокусът на ОП „Околна среда 2014-2020 г.“ е преди всичко върху изпълнението на физическите индикатори“,…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.