wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

ОИЦ 5132

ОИЦ – Велико Търново запозна студенти от ВТУ с успешни социални иновации

На 14 декември 2017 г. в Конферентната зала на Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново се проведе информационна среща със студенти бакалаври, от специалност „Социално предприемачество“ от Великотърновския университет…

Продължава...

ОИЦ – Хасково проведе работна среща с представители на медиите

На 14 декември 2017 г. (четвъртък), ОИЦ-Хасково проведе работна среща с представители на местни, регионални и национални медии, на която представи отчет за дейността на си и предстоящите процедури по…

Продължава...

Среща с граждански организации и фирми в ОИЦ-Разград

Екипът на Областния информационен център (ОИЦ) ‒ Разград проведе среща с представители на неправителствени организации и фирми от областния град. Участниците се запознаха с предстоящите за обявяване процедури от Индикативните…

Продължава...

НАД 150 МЛН. ЛЕВА ИНВЕСТИЦИИ В ОБЛАСТ РУСЕ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ

        Над 150 млн. лева са договорени по оперативните програми в област Русе от началото на програмен период 2014 – 2020 до началото на декември 2017 г.…

Продължава...

Областен информационен център – Велико Търново отчете успешна 2017 година

С пресконференция на 13 декември Областен информационен център (ОИЦ) – Велико Търново отчете дейността си за 2017 г. През изминаващата година ОИЦ е организирал и провел общо 39 различни събития…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.