wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

 

На 16 февруари 2016 г. е публикувана  покана за кандидатстване за наградите „RegioStars 2016" на Главна дирекция „Регионална и градска политика" на Европейската Комисия с краен срок 15.04.2016 г. Наградите са в пет  категории, както следва:

  • Интелигентен растеж: Развитие на възможности в глобалната икономика
  • Устойчив растеж: Кръгова икономика
  • Приобщаващ растеж: Интегрирано съжителство – изграждане на приобщаващи и несегрегирани общности
  • CityStar: Иновативни решения за устойчиво и градско развитие
  • Ефективно управление: Да направим промяната чрез управление по алтернативен начин

Това е деветото поред издание на конкурса, който се провежда от 2008 г. насам. Целта на инициативата е да идентифицира успешни проекти в сферата на регионалното развитие, които да бъдат пример и да насърчат други региони.

Постъпилите кандидатури за престижното отличие ще бъдат оценени от независимо жури, а представители на класираните проекти ще бъдат отличени със сертификат и медал. Награждаването ще се състои на 11 октомври 2016 г. по време на официална церемония в рамките на Европейската седмица на регионите и градовете.

Всички предложения трябва да бъдат изпратени от съответния Управляващ орган (УО), или от ръководителя на проекта с одобрението на УО на финансиращата програма.     

Допълнителна информация за конкурса, както и формуляр за кандидатстване можете да намерите тук.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.