wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Събитието се проведе в периода 10-12 март в Резиденция „Лозенец“, където среща си дадоха 35 международни експерти от 7 страни, включително и България. В рамките на два дни те търсиха иновативни предложения за проекти в публичния сектор. Участниците бяха разпределени в 3 работни групи по теми-предизвикателства, поставени от съорганизаторите на иновационния лагер.


Дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет представи тема за обсъждане, свързана с развитието на устойчива среда за растеж и иновации чрез използването на инструментите за европейско финансиране. Планът, който беше представен в края на иновационния лагер предложи установяването на иновациите, като услуга в смисъла на това да свързват различни физически места за срещи, работа и креативни обсъждания из цялата страна. Проектът предлага и система за по-ефективно менторство и кооперация в разпространението на информация за европейско финансиране и възможностите, които то дава, сред българското общество.

Групата на Столична Община работи по темата за активното включване на гражданите в обсъждания по важни градски теми, като специален фокус бе даден на зелените идеи и развитие на София. Предложението на иновационната група по този казус предложи както онлайн, така и конкретни „оф-лайн“ активности, които да превърнат столицата в една своеобразна лаборатория (Citylab) за иновативни зелени идеи и решения.

Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия, чиито тематично предизвикателство беше представено от съветникът по иновационни системи Брор Салмелин и комуникационният специалист Емилия Хубавенска, постави въпроса за регулярното и мотивирано включване на гражданите в правенето на политики и създаването на идеи на европейско и национално ниво. Предизвикателството беше най-вече свързано с използването на онлайн платформи в дигиталната ера, в която живеем. Групата, работеща по поставената тема, направи предложение, свързано с предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз в началото на 2018. Според експертите в групата, онлайн платформите трябва да са един от основните методи за комуникация и обмен на идеи с гражданите.

След лагера за иновации „SofiaInnovationCamp 2017“ проектите могат да бъдат доразвити, като се приложат на практика предложените подходи и идеи.

Събитието стартира на 11 март, когато бе открито официално от вицепремиера по европейските фондове Малина Крумова, заместник-кмета на София Йоана Христова и съветника по иновационни системи Брор Салмелин. Организатори на форума са дирекция „Централно координационно звено“ към Министерския съвет, Столична община и Генерална дирекция „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“ на Европейската комисия.

Лагерът за иновации в София е 16-то поред подобно събитие, което се организира в страни от Европа от 2011 година насам. България е домакин на инициативата за втори път. През октомври миналата година форумът се проведе в Габрово.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.