wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Договорените средства по ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014 – 2020 са 831 млн. евро, което представлява 44 % от бюджета на програмата. Това каза ръководителят на Управляващия орган на ОПТТИ инж. Галина Василева, по време на семинар за представяне на напредъка по програмата в гр. Стара Загора.

По думите й, към изпълнителите до момента са разплатени 9% от средствата или 171 млн. евро. В процес на одобрение от УО са 11 проектни предложения, сред които е втората фаза на проекта за рехабилитация на железопътната линия Пловдив – Бургас. До момента са одобрени 22 формуляра за кандидатстване, от които 6 са за инвестиционни проекти.

Галина Василева коментира, че трите проекта, фазирани от ОП „Транспорт“ 2007 – 2013, вече са завършени. Те са втори етап от изграждането на Западната дъга на Софийския околовръстен път, разширението на софийското метро от МС „Джеймс Баучер“ до МС „Витоша“ и проекта за подобряване на корабоплаването по р. Дунав. Василева допълни, че вече е доставен в гр. Русе новопостроения хидрографен кораб, собственост на ИА „Проучване и поддържане на река Дунав“, и след провеждане на необходимите тестови изпитания ще бъде въведен в експлоатация.

По програмата са заложени за изпълнение шест големи проекта, които представляват 89% от общия бюджет. Те са втора фаза на проекта за рехабилитация на жп отсечката Пловдив – Бургас, с прогнозна стойност 350 млн. евро, модернизация на жп линията Елин Пелин – Костенец (460 млн. евро), Лотове 3.1 и лот 3.3 на автомагистрала „Струма“ и тунел „Железница“, за които има подписан договор за 378 млн. евро и проектът е в изпълнение. По отношение на Лот 3.2 на АМ „Струма“ Галина Василева посочи, че докладът за въздействието върху околната среда все още не е внесен в МОСВ. Очаква се това да стане до няколко дни и след това да започнат обществените обсъждания. В най-добрия случай строителството на този участък от автомагистралата може да започне през март 2019 г.

По думите на Галина Василева строителството на третата линия на метрото върви с много добри темпове и се очаква скоро да започне изграждането на втория етап, които включва 4 нови метростанции от кв. Овча купел до кв. Горна баня. Там ще бъде изградена връзка с жп линията за гр. Перник.

Очаква се съвсем скоро да бъдат обявени няколко тръжни процедури за железопътните проекти, изпълнявани от НК „Железопътна инфраструктура“, коментира Василева. Те са най-големият бенефициент по програмата и трябва да изпълнят проекти за над 1 млрд. евро – 673 млн. евро по ОПТТИ и над 400 млн. евро по Механизма за свързана Европа, посочи тя. Предстоящите процедури ще са за проектиране и изграждане на сигнализация и телекомуникация по линията Пловдив – Бургас, реконструкция на коловозите на Централна гара София, ремонт на железния път и на контактната мрежа в участъка Централна гара София – Гара Волуяк; модернизация на жп участъка Елин Пелин – Костенец, с дължина 52 км и на участъка Костенец – Септември, с дължина около 25 км.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.