wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Четвъртата индустриална революция вече предизвиква промяна в начина, по който функционира икономиката и открива нови възможности. Това ще доведе до изчезването на някои професии и технологии - неща, с които традиционно се занимаваме, но и до създаване на нови професии. Това заяви Малина Крумова, служебен заместник-министър председател по европейските фондове по време на международна конференция на тема "Индустрия 4.0 - Дигитализация и перспективи за растеж на българската икономика". „И тук идва нуждата от информираност и дискусия в обществото по отношение на предизвикателствата, които Четвъртата индустриална революция поставя пред потребителите и работната сила, както и за новите възможности пред бизнеса, които тя открива“ допълни Крумова.

Основата за реализирането на четвъртата индустриална революция е връзката между милиарди хора чрез глобалната мрежа и мобилни устройства, ĸaтo тexният дocтъп дo наличните инфopмaция и знaния e неограничен, както и връзката между хората и машините, посочи вицепремиерът. В отговор на предизвикателствата, поставени от Четвъртата индустриална революция, бизнесът трябва да акцентира на последователна дигитализация и свързване на всички производствени единици в икономиката.

„От гледна точка на публичния сектор, е важно да се въведе електронното управление на всички нива. Не може да очакваме дигитална революция в бизнеса, ако институциите изостават от този процес и работят по стари методи. България се нуждае и от ново поколение предприемачи, ориентирано към международна реализация и решаването на проблеми, които биха подобрили продуктивността и ефективността на индустрията, висока добавена стойност на производство и услуги, и намирането на връзките между тях“, подчерта вицепремиерът.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.