Печат на тази страница

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2018 г. Документът може да бъде намерен тук.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 23.10.2016 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.