Печат на тази страница

Управляващият орган на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) за периода  2014-2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна програма за 2018 г. на ПРСР (2014-2020г.).

Бележки и коментари по проекта могат да бъдат изпращани на следния електронен адрес: rdd@mzh.government.bg