wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Комитетът за наблюдение на ОПДУ ще обсъди напредъка в изпълнението на административната реформа и електронното управление

На 22.11.2017 г. в хотел „Сенс София“ ще се проведе Седмото редовно заседание на Комитета…

Продължава...

В изпълнение са 46 договора за 22,7% от ресурса на ОПОС, Обявени са процедури за над 47% от ресурса на ОПОС

Към момента по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ (ОПОС) са обявени 29 процедури на…

Продължава...

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на УО на ОПИК 2014-2020 е одобрено актуализирано Ръководство за изпълнение на договори за БФП по ОПИК 2014-2020

Със Заповед РД-16-1453/08.11.2017 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“…

Продължава...

ПРЕДОСТАВЯТ СЕ 6 МЛН. ЛВ. НА НСОРБ ЗА ПОДКРЕПА НА ОБЩИНИТЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ обяви процедура за кандидатстване в изпълнение на Индикативна…

Продължава...

През 2018 г. МРРБ стартира кампания „Моят град е моята крепост“ сред ученици

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще проведе образователно-информационна кампания на тема „Моят град е…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.