wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини

Повече от 40 процедури с европейско финансиране за над 1,3 млрд. лева ще бъдат обявени през 2018 г.

През следващата година по програмите, съфинансирани чрез фондовете на ЕС, ще бъдат обявени повече от…

Продължава...

Стартира подбора на финансови посредници за новия Фонд за градско развитие

Фонд мениджър на финансови инструменти в България ЕАД /ФМФИБ/ стартира процедура за подбор на финансови…

Продължава...

НАД 400 УЧЕНИЦИ В СТАРА ЗАГОРА АПЛОДИРАХА ПОЛИ ГЕНОВА И "ЗЕЛЕНАТА ОЛИМПИАДА"

Над 400 ученици се състезаваха в „Зелената олимпиада“ на сцената на Държавната опера в Стара…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.