wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Плевен 193

НОВО АТЕЛИЕ В ПЛЕВЕН С ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

Създадено с финансова подкрепа от оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ ателие за дизайн проведе на 17.10.2017 информационен ден за заинтересованите Сред отзовалите се на поканата бяха и експертите от Областния…

Продължава...

ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПРОЕКТИ В ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

Експерти от Областния информационен център в Плевен се срещнаха с представители на регионалните медии, за да информират за изпълнението на европейски проекти в областта 214 са проектите в област Плевен…

Продължава...

ЕВРОСРЕДСТВА ЗА ЕДИНСТВЕНА ПО РОДА СИ В БЪЛГАРИЯ СИСТЕМА ЗА ДИРЕКТНО ЛАЗЕРНО ГРАВИРАНЕ В ПЛЕВЕН

Експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха новосъздаден стопански обект в града, подпомогнат финансово от ОП „Иновации и конкурентоспособност“ Експерти от Областния информационен център в Плевен посетиха новосъздаден стопански…

Продължава...

ЕВРОФОНДОВЕТЕ – ПЪТ КЪМ УСПЕХА 2017

Тридневен фестивал за промотиране на оперативните програми с богата музикално-развлекателна програма организира Областният информационен център в Плевен от 30 май до 01 юни 2017 на площад „Възраждане“ От 30 май…

Продължава...

#EUinMyRegion – Ден на отворените врати на тема „Дистанционното обучение – предизвикателства и възможности“

Експерти от различни професионални направления и ръководители от сферата на образованието и обучението с интерес се включиха в дискусията за възможностите и предизвикателствата, пред които се изправят организациите, решили да…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.