wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Пловдив 298

Ученици от Раковски се впуснаха в първите приключенски игри, част от кампанията „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“

Четири отбора от ученици, възпитаници на Професионална гимназия „Петър Парчевич в гр. Раковски, мериха сили по време на първите приключенските игри, част от информационната кампания на ОИЦ-Пловдив „Опознаване на проекти,…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив стартира кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“

ОИЦ-Пловдив стартира информационна кампания „Опознаване на проекти, финансирани от ЕС“. Тя ще се проведе в 18 училища в пловдивските общински градове. Предвижда се 9 от събитията да бъдат реализирани до…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив обиколи общините в областта, стартира нова кампания

Екипът ОИЦ-Пловдив проведе информационно събитие в гр. Садово, където представи предстоящите възможности за кандидатстване по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове на Европейския съюз“, с което приключи втората…

Продължава...

ОИЦ-Пловдив представи очаквани възможности по ЕСИФ

Над 50 жители от селата Зелениково на община Брезово и Крумово - община „Родопи“ взеха активно участие в информационните събития на ОИЦ-Пловдив на тема „Предстоящи възможности за кандидатстване по Европейските…

Продължава...

България - домакин на среща на Съвета на върха по време на председателството

„България ще бъде домакин на първата среща на Съвета на върха (Съвет на политическите лидери на Европа), която се провежда извън Люксембург и Белгия. Събитието ще се състои на 17…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.