Печат на тази страница
pdfСтратегия за целите на Споразумението за партньорство
Проект. Ревизирана версия към 15.12.2012 г. 
pdfВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА
за дейността на Работната група за разработване на Договора за партньорство