wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

pdfTemplate for the Operational Programme under the Investment for Growth and Jobs goal
Morten Greve, Directorate General for Regional and Urban Policy 01.03.2013  
Още в тази категория: « Материали Протоколи »

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.