wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

В общинските центрове Исперих, Кубрат и Лозница се проведоха информационни събития, организирани от Областна администрация Разград под надслов „Европа в Лудогорието”. Те са във връзка с предстоящото Българско председателство на Съвета на Европейския съюз и в рамките на Националния план за изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за ЕС за 2017 г. С проявите се отбелязва десетата годишнина от членството ни в Съюза, обществеността се запознава с възможностите пред страната ни във връзка с председателството на Съвета на ЕС през първата половина на 2018 г.

В срещите по места се включиха Областният управител Гюнай Хюсмен, заместник-областният управител Нурие Црънгалова, кметове и заместник-кметове на общини, общински съветници, граждани, много младежи и медии.

Представени бяха резултати от реализирани европроекти през периода 2007-2013 г., както и напредъка по изпълнението на проекти от настоящия програмен период 2014-2020 година.

Кампанията „Европа в Лудогорието” включваше две мултимедийни презентации – „Десет години България в Европейския съюз и Българското председателство на Съвета на ЕС” и „Лудогорието преди членството на България в ЕС и сега”, както и дискусии на тема „Идеи за социално-икономическото развитие на общините с евросредства. Българското председателство на Съвета на ЕС – възможности и перспективи”.

Културната програма на обиколката включи участието на млади разградски певци от Центъра за работа с деца и Градския мажоретен състав. Интерес предизвика и фотоизложбата „Европа в Лудогорието. Поглед отвисоко”, съдържаща 23 снимки от дрон на обекти в област Разград, изградени или реновирани със средства от европрограмите.

Изложбата и мултимедийните презентации ще бъдат част от предстоящи събития в останалите общини на областта. Те ще се състоят до края на месеца в читалищата – „Просвета 1883” с. Гецово, „Образование 1894” с. Езерче, „Напредък 1896” с. Голям извор и „Просвета 1919” с. Брестовене. 

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Галерия със снимки

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.