wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Разград 563

ЕКОЛЯТО В ОИЦ - РАЗГРАД

Четири групи с общо 53 ученици и преподавателите им от първата смяна на инициативата „Еколято 2017” посетиха Областния информационен център (ОИЦ) – Разград на 11 и 12 юли. Децата и младежите се запознаха с дейностите и безплатните за местната общност услуги, извършвани от екипа на ОИЦ. Научиха за възможностите, които предоставят европейските програми в България до края на 2020 година. Засилен интерес сред тях провокираха устройствата с тъчскрийн екрани, служещи да информират на място посетителите в офиса за актуални процедури с финансова подкрепа от еврофондовете.

Инициативата за екологично възпитание на подрастващите – Еколято се осъществява от Центъра за подкрепа на личностното развитие - Център за ученическо техническо и научно творчество (ЦПЛР - ЦУТНТ) в партньорство с Община Разград. През тази година в нея участват 120 деца и младежи от пети до десети клас. Учениците са разпределени във временни ваканционни групи, които изпълняват екологични задачи в близост до училищата и детските площадки. Програмата на инициативата включва здравни беседи, презентации за превенция употребата на наркотични вещества, кариерно ориентиране и информационни срещи по европейските програми. На 14 юли в градския парк ще бъде организирана Детска академия по безопасност от Областната дирекция на МВР.

Областен информационен център - Разград е част от мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Продължава...

Обучени по европроект парамедици започнаха работа

Тринадесет младежи на възраст до 29 години – осем мъже и пет жени, завършиха успешно обучението си по професионална квалификация „Парамедик” – трета степен и бяха назначени на трудови договори…

Продължава...

Уъркшоп в МИГ - Исперих

Местната инициативна група (МИГ) – Исперих проведе работен семинар - уъркшоп, на който представи информация от направено проучване на потребностите на местните общности и идентифициране на иновативни практики за интеграция…

Продължава...

Ученически скаутски лагер в местността Пчелина

Възпитаници на Основно училище „Иван Сергеевич Тургенев” – Разград участваха в петдневен лагер сред природата. Учениците са членове на клубовете „Скаути” и „Военно обучение и гражданска защита” в рамките на…

Продължава...

Община Цар Калоян изпълнява поредния европейски проект

Проектът „Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян” по процедура „Активно включване” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020…

Продължава...

Участници в проект „Твоят час” от село Езерче посетиха областния център

Ученици от 5 до 8 клас на ОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Езерче, членове на клуб „Езикът – общуване и творчество” с ръководител Веселина Цветкова, посетиха културно-исторически обекти в гр.…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.