wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

     Областен информационен център – Силистра (ОИЦ) проведе събитие за награждаване на отличените участници в конкурса за детска рисунка в община Главиница. Темата на конкурса бе „10 години България в Европейския съюз“, а рисунки се събираха в периода 10 март – 7 април 2017 г. Поканени за участие бяха всички 10 годишни деца, връстници на пълноправното членство на България в ЕС, от всички основни училища в област Силистра. Експертно жури оцени творбите и предложи за награждаване по 10 участника от всяка община, а във връзка с годишнината, организаторите от ОИЦ-Силистра предвидиха изключително атрактивни награди.

     На първо място в община Главиница бе класирана рисунката на Есра Гюрел (3-ти клас в СУ „Васил Левски“, гр.Главиница), която получи голямата награда – дрон. Втора в надпреварата Дилек Юнал (3-ти клас в СУ „Васил Левски“, гр.Главиница) ще показва своите снимки на дигитална фоторамка, а третата награда бе за Шебнем Шинар (3-ти клас в СУ „Васил Левски“, гр.Главиница), която ще слуша музика на своя нов МР4 плеър. Още 7 деца получиха поощрителни награди – стереослушалки. Събитието бе съпътствано от изложба на всички рисунки, а всяко дете получи индивидуална грамота за участие. Г-жа Сюзан Хасан, зам.кмет в Община Главиница се включи в награждаването и поздрави децата за участието им. Пожела на малките европейци още много изяви и награди и все така достойно да представят училището си и община Главиница.

     Млади таланти от групите по интереси по проект „Твоят час“ поздравиха участниците за успешното им представяне в конкурса и всички заедно отбелязаха 10-годишнината от членството на България в ЕС.

     НЧ „Христо Ботев-1940“ в Главиница, което е ремонтирано и обновено с европейски средства, отвори своите врати за провеждане на мероприятието. Домакините представиха информация на всички участници за инвестицията и припомниха какво е било преди ремонта. Проектът е реализиран от Община Главиница по Оперативна програма за развитие на сектор рибарство (2007-2013) чрез Стратегия за местно развитие на Местна инициативна рибарска група „Главиница-Тутракан-Сливо поле“ и е на стойност 486 012,99 лв.

     На разположение на всички посетители бе изнесена приемна на ОИЦ-Силистра, която предоставяше информационни материали и отговори на въпроси по отворени и предстоящи процедури за кандидатстване с проекти по Оперативните програми в България.

     Конкурсът се провежда в рамките на национална кампания на Мрежата от Областни информационни центрове в България под надслов „ЗАЕДНО за Европа“.

Областен информационен център – Силистра е част от националната мрежа от информационни центрове за популяризиране на Eвропейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ), регламентирана от Закона за управление на средствата от ЕСИФ. Центърът функционира в рамките на проект на Община Силистра, финансиран по Оперативна програма „Добро управление” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

P4200729  P4200730  P4200740

P4200765  P4200783  P4200785  

P4200787  P4200788  P4200695  

P4200712  P4200721  P4200726

 

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.