wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Очакват Ви забавно шоу с игри, викторина, творчески работилници, вокални изпълнения, народни, спортни и модерни танци и много награди за участниците. Празничното събитие ще се състои  на 25 април 2017 г. /вторник/ от 11:00 часа в зала „Сливен“. Мероприятието се организира от Областен информационен център Сливен съвместно с Община Сливен.

В тържествената проява ще се включат художествени състави и школи при Военен клуб – Сливен. Водещи на концерта ще бъдат актьори от Държавен куклен театър – Сливен. Събитието е част от националната кампания под надслов „ЗАЕДНО ЗА ЕВРОПА“, която се осъществява на територията на цялата страна чрез Мрежата от 28 информационни центъра.

Целта на инициативата е да повиши информираността сред гражданите относно постигнатите резултати от изпълнението на европейски проекти, както и отбелязването на три значими годишнини: 10 години от присъединяването на България към Европейския съюз, 60 години от създаването на Европейския социален фонд и 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове.

ВХОД СВОБОДЕН! ЗАПОВЯДАЙТЕ!

Областен информационен център Сливен е част от Мрежата от 27 областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове, създадени с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление" 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.