wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 139

УСПЕШНА ГОДИНА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР-СМОЛЯН

На 13 декември 2017 г. /сряда/ Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на медиите, на която представи обобщение на дейността си през отминаващата 2017 г.. През 2017…

Продължава...

СИЛЕН ИНТЕРЕС КЪМ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ НА ПРОЕКТИ ЗА СЕЛСКО И ГОРСКО СТОПАНСТВО В ОБЛАСТ СМОЛЯН

     В периода 23-27 октомври 2017 г. ОИЦ – Смолян, съвместно с Национална служба за съвети в земеделието – Смолян /НССЗ/, проведоха 9 информационни срещи в общините от област…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН И СЛУЖБА ЗА СЪВЕТИ В ЗЕМЕДЕЛИЕТО – СМОЛЯН С ОБЩА ИНФОРМАЦИОННА КАМПАНИЯ

      На 18.10.2017 г. /сряда/, Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на местни и регионални медии, както и заинтересовани лица.       По време…

Продължава...

УЛЕСНЕНА РАБОТА НА ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

На 21.09.2017 г. /четвъртък/, Областен информационен център – Смолян проведе обучение за представители на общинските администрации от област Смолян на тема „Работа с модул „Е-управление на проекти“ в ИСУН 2020“.…

Продължава...

ДЕСЕТКИ ГРАЖДАНИ СЕ ВКЛЮЧИХА В ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ „ЕВРОПА НА РЕЗУЛТАТИТЕ“

На 15.09.2017 г. /петък/, на пл. „Свобода“ в гр. Смолян, Европейски информационен център „Европа директно”- Смолян, в партньорство с Областен информационен център – Смолян, проведоха информационна кампания на открито под…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.