wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 10 и 11 май 2017 г., екипът на Областен информационен център – Смолян организира Дни на отворените врати в „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“ – проект, изпълняван от община Златоград и в „Център за почасови услуги в общността и домашна среда“, който е част от проект „Независим живот чрез интегрирани социални услуги в Община Баните”. И двата проекта са финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г..

По време на Деня на отворените врати в „Център за услуги в домашна среда – интегрирани услуги за качествен живот“ – гр. Златоград, възрастни хора от общината имаха възможността да се запознаят с услугите, които предоставя той, а именно – лични асистенти, социални асистенти, домашни помощници, психолог, медицинско лице, като всички те се предоставят в домашна среда. Изпълнението на проекта цели да се подобри достъпа до услуги за социално включване на хора с увреждания и хора над 65 години, които не могат да се справят сами. До момента от възможностите, които предлага Центъра – са се възползвали 67 човека. Община Златоград продължава изпълнението на този и други социални проекти, които да подобрят живота на жителите на Общината.

На 11 май 2017 г., ученици от СУ „Христо Ботев“ – община Баните, имаха възможност да посетят „Център за почасови услуги в общността и домашна среда“, да се запознаят с дейността му и да разгледат различните кабинети. Центърът разполага с Кабинет за двигателна активност и рехабилитация, предназначен за подпомагане рехабилитацията и възстановяване двигателната активност на деца с вродени проблеми и възрастни с увреждания и за подпомагане възстановяването от травми и др., Кабинет за арттерапия и трудотерапия - като работа с вълна, прежда, мъниста, дърво и др. природни материали, Кабинет за индивидуална работа и релаксация, който се ползва за релаксиране след рехабилитация и други занимания от деца и възрастни с увреждания, за консултиране, срещи, разговори с потребители и семействата им. Потребителите с невъзможност да посетят Центъра, се посещават от мобилна група. До момента от услугите на Центъра са се възползвали 72 човека, а от услугата личен асистент – 52 лица. Младежите останаха очаровани от приятната обстановка и изявиха желание да посещават Центъра заедно със свои близки, които имат нужда от подобен тип услуги.

Организираните Дни на отворените врати са част от Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“ на Мрежата от 28-те Областни информационни центрове в страната, с която се отбелязват три значими годишнини:

• 60 години Европейски социален фонд;
• 10 години от присъединяването на България към ЕС;
• 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.