wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 12 май 20117 г., Областен информационен център – Смолян, съвместно с община Смолян, проведе заключителното събитие на Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, провеждана от Мрежата от 28 информационни центъра в страната. С невероятен концерт на група D2, Любо Киров и местните рок групи - The Unknown Voodoo Cult и MindStorm бе сложен краят на Кампанията в Смолян, която стартира на 10 март 2017 г.
Събитието бе открито от г-н Момчил Николов – секретар на община Смолян и от г-жа Цветанка Генчева – управител на ОИЦ – Смолян, които приветстваха присъстващите. Г-н Николов изрази своето задоволство от добрата съвместна работа с Областния информационен център и от това, че подобен тип събития дават възможност и на местните групи да се изявят и да покажат колко добри всъщност са те. Г-жа Генчева отбеляза колко важни и значими годишнини бяха отбелязани с Националната кампания „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, а именно:
• 60 години Европейски социален фонд;
• 10 години от присъединяването на България към ЕС;
• 6 години от функционирането на Мрежата от Областни информационни центрове в страната.
Като част от Кампанията бяха проведени информационни срещи, представящи възможностите за финансиране със средства от ЕС, във всички общини от Област Смолян. Много хора се възползваха от възможността да се срещнат с екипа на ОИЦ – Смолян и да получат отговор на въпросите, които ги интересуват. Също така, жителите на Областта успяха да се насладят на пътуващата изложба, която представи снимки на проекти – „преди“ и „след“ европейското финансиране. Бяха организирани и изнесени приемни, по време на които, всеки можеше да научи повече за европейското финансиране и как то може да подпомогне реализирането на идеите му. В рамките на Кампанията, бяха организирани и Дни на отворените врати в общините Смолян, Златоград и Баните и бяха представени три успешно реализирани проекта, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Във връзка с 10- тата годищнина от присъединяването на България към ЕС, бе организирана Кръгла маса, на която бяха обсъдени ползите от членството ни и предизвикателствата, пред които сме изправени. На 8 май 2017 г., съвместно с Български младежки червен кръст – Смолян, бе организиран флашмоб в общините Чепеларе и Смолян. Г-жа Генчева отбеляза, че Кампанията „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“, която Областен информационен център закрива, бе наистина успешна и пожела на всички много добро настроение.
Младите таланти от местната рок банда The Unknown Voodoo Cult бяха първите, които се качиха на сцената и подгряха публиката с невероятните си изпълнения. След тях групата MindStorm нажежиха настроението още повече.
Кулминацията на вечерта бяха невероятните група D2 и Любо Киров, които изпълниха някои от най-големите си хитове, направиха много общи парчета и неочаквани импровизации, а стотиците хора от публиката пееха през цялото време с тях. Продължилият няколко часа концерт препълни „Амфитеатъра“ в Смолян и всички се забавляваха „ЗАЕДНО за ЕВРОПА“.


Областен информационен център - Смолян е част от Мрежата от 28-те Областни информационни центъра в страната.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.