wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

На 15 и 16 май 2017 г. в хотел "КООП Рожен", Областен информационен център - Смолян проведе обучение на тема "Младежко предприемачество - стартирай своята идея". Обучението бе насочено към младежи и студенти от Областта, които искат да стартират собствен бизнес.
В рамките на два дни, те научиха кои идеи за бизнес са добри и кои не, кои са техните конкурентни предимства, какво прави един екип успешен, как да тестват идеята си, основни маркетинг подходи и много други полезни неща. Обучението бе водено от утвърдени предприемачи с над 10 годишен опит в стартирането на успешни бизнеси. Те ги научиха на основните качества, които трябва да притежава успешният предприемач и ги запознаха с много примери за успешни стартъпи, както и какви са били грешките на тези, които са се провалили.
Екипът на Областен информационен център - Смолян запозна присъстващите с възможностите, които предоставя Европейския съюз за финансиране на техните идеи.
Всички останаха изключително доволни от проведеното обучение и си пожелаха да има повече подобни семинари.


Областен информационен център - Смолян е част от Мрежата от 28-те Областни информационни центъра в страната.

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.