wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 139

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ОТКРИ ИЗЛОЖБА НА ДЕТСКИ МАРТЕНИЧКИ ПОД НАДСЛОВ „ДА ВПЛЕТЕМ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА“

На 23 февруари 2017 г. /четвъртък/ от 14:30 часа в Регионален исторически музей „Стою Шишков“ – гр. Смолян , екипът на Областен информационен център – Смолян откри изложба, представяща всички мартеници, включили се в конкурса за детска мартеница „Да вплетем България в Европа“. В конкурса се включиха стотици деца, които пресъздадоха своето виждане за българската мартеница и как тя се вплита в Европа.
Събитието бе отркито от заместник - кмета на Община Смолян г-н Марин Захариев, който връчи и наградите на всички победители в конкурса.
Над 450 мартенички на деца от област Смолян се включиха в творческата надпревара. Конкурсът се проведе в три възрастови категории:
- I – IV клас
- V – VI клас
- VII – VIII клас

Специално избрана комисия от представители на РИМ „Стою Шишков“ – гр. Смолян и Художествена галерия – гр. Смолян оценяваше и отличаваше най – красивите творения, които се вплитаха в идеята за европейска мартеница. Специалната награда в конкурса спечели малката госпожица Божидара Кехайова – първокласничка от ОУ „Васил Левски“ – гр. Златоград. След нея във възрастовата група I – IV клас първото място е отредено на Божидара Драганова от гр. Златоград, на второ място е Михаил Данчев от гр. Смолян, а на трето – Любомир Павлов от гр. Златоград. Награда за традиционна българска мартеница получи Иван Трифонов от гр. Смолян.
В категорията V – VI клас първо място спечели Илияна Чаушева от ОУ „ Стою Шишков“ – гр. Смолян, второ място – Ивона Кирова от с. Баните, трето – Антон Стоянов от гр. Девин.
Във възрастовата група VII - VIII клас първото място беше отредено на Славей Комитов от с. Баните. На второ място е Пламена Терзийска, а на трето Габриела Руженова също от с. Баните.
Наградени бяха и други ученици за най – оригинална идея и награда за приложно изкуство.
Грамоти и поощрителни награди получиха всички участници в конкурса.
По време на събитието се проведе и среща-дискусия, на която представители на РИМ „Стою Шишков“- гр. Смолян разказаха интересни факти около обичая за закичването на мартеници, как се е променяла мартеницата през вековете и какви символи носи традиционната българска мартеница.
Изложбата на мартеници ще продължи до 28 февруари 2017 г. в залата на историческия музей – гр. Смолян, а на 1 март 2017 г. всички мартенички ще бъдат подарени на социални домове, представители на Европейската комисия и други институции.
Екипът на Областен информационен център – Смолян благодари на всички включили се в конкурса ученици, учители и родители и им пожелава здраве и живот за да продължаваме да създаваме ЗАЕДНО.

Областен информационен център – Смолян е част от Мрежата от 28 информационни центъра за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз в Р. България.

Продължава...

Областен информационен център - Смолян присъства на информационен ден за представяне на проект "Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази", изпълняван от "Родопи Еко Проджектс" ЕООД

На 13.02.2017 г. се проведе информационен ден за представяне на проект "Внедряване на иновативен процес за максимално разкриване на рудни минерални фази", изпълняван от "Родопи Еко Проджектс" ЕООД, финансиран от…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ОРГАНИЗИРА КОНКУРС ЗА ДЕТСКА МАРТЕНИЦА „ДА ВПЛЕТЕМ БЪЛГАРИЯ В ЕВРОПА“

През 2017 г. отбелязваме 10 години членство на България в Европейския съюз. Бидейки част от Обединена Европа, получихме много нови възможности, запознахме се с културата на другите държави-членки и, разбира…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ОТЧЕТЕ ДЕЙНОСТТА СИ ЗА 2016 Г.

На 21 декември 2016 г. /сряда/ Областен информационен център – Смолян проведе среща с представители на медиите, на която представи обобщение на дейността си през отминаващата 2016 г., както и…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН С ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ИЗ ОБЛАСТТА

На 15 декември 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе информационна среща с младежи от община Смолян, която бе посветена на Европейския съюз и институции, както и на…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ЗА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕС

Днес, 1 декември 2016 г., Областен информационен център – Смолян проведе информационна среща, посветена на предизвикателствата и възможностите пред България в контекста на предстоящото Председателство на Съвета на ЕС през…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.