wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 139

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРЕДСТАВИ ПРЕД СТРОИТЕЛИ ОТ ОБЛАСТТА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ МЕРКИ

На 29.06.2016 г. /сряда/, Областен информационен център - Смолян се срещна с представители на смолянската „Камара на строителите“ за представяне на отворената процедура за кандидатстване „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“. Членовете на Камарата бяха запознати с изискванията към кандидатите, с допустимите дейности и разходи.

По време на срещата беше представена и другата актуална процедура „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“, по която предприятията биха могли да въведат и сертифицират системи за управление и ИКТ базирани софтуери.

Всички оцениха срещата и последвалата дискусия като изключително полезни!

Областен информационен център – Смолян остава на разположение на всички, които се интересуват от финансиране със средства от ЕС!

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ДЕСЕТ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБЩИНИ ОТ ОБЛАСТ СМОЛЯН

На 2 юни 2016 г. /четвъртък/ Областен информационен център – Смолян проведе и последната от десетте информационни срещи във всички общини от Област Смолян, по време на които бяха представени…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На 17 и 19 май 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Доспат, Борино, Неделино и Златоград. На срещите присъстваха представители на бизнеса,…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ ЗА НОВИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ

На 10 и 12 май 2016 г., екипът на Областен информационен център - Смолян проведе информационни срещи в общините Чепеларе, Мадан и Рудозем. На срещите присъстваха представители на бизнеса, земеделски…

Продължава...

С КОНЦЕРТ НА РАФИ И МЕСТНИ ТВОРЦИ И СЪСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ОТБЕЛЯЗА „ДЕН НА ЕВРОПА“ И ЗАКРИ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“

На 9 май 2016 г. /понеделник/ Областен информационен център – Смолян отбеляза „Ден на Европа“ и закри Националната кампания "Успешни ЗАЕДНО". Лошото време не ни попречи да създадем заедно със…

Продължава...

С КОНЦЕРТ НА РАФИ И МЕСТНИ ТВОРЦИ И СЪСТАВИ ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ЩЕ ЗАКРИЕ НАЦИОНАЛНАТА КАМПАНИЯ „УСПЕШНИ ЗАЕДНО“

На 9 май 2016 г. /понеделник/ от 18:00 часа на Амфитеатър, Нов център, гр. Смолян, Областен информационен център – Смолян има удоволствието да Ви покани да присъствате на заключителното събитие…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.