wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 139

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В „МОДА ШПОРТ“ ЕООД – ОБЩИНА МАДАН

На 20 април 2016 г. (сряда), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените врати“ в „Мода Шпорт“ ЕООД – община Мадан.
Експертите на Областен информационен център – Смолян, заедно с ученици от специалност „Текстил“ на Професионалната гимназия по приложни изкуства – гр. Смолян посетиха производствената база на „Мода Шпорт“ ЕООД, където се запознаха с дейността на фирмата и технологичния процес на изработка на висококачествените облекла с марка „Спорталм“.
За учениците бе изключително полезно да проследят „пътя“ на производство на една дреха, да видят как работят най-модерните машини в бранша, да се запознаят с най-новите технологии и да оценят колко важно е вниманието към детайла.
„Мода Шпорт“ ЕООД е шивашко предприятие, дъщерна фирма на „Спорталм“ – Австрия. Във фирмата се работи на най-високо европейско ниво по отношение на качеството и на условията на труд. Управителят на „Мода Шпорт“ ЕООД – инж. Георги Кенов любезно приветства всички присъстващи и сподели опита на управляваното от него дружество като бенефициент по Оперативните програми. Всички проекти, които фирмата е изпълнила са насочени към осигуряване на заетост и по-добри условия на труд. В момента в „Мода Шпорт“ работят 360 човека, които не са достатъчни, за да покрият големите производствени нужди, затова фирмата не спира да търси работници в отрасъла на шивачеството.
На срещата управителят на „Мода Шпорт“ ЕООД представи и вижданията си за опростяване на реда, по който се кандидатства по Оперативните програми на ЕС. Според г-н Кенов от огромно значение за успешното усвояване на средствата от ЕС е да се подобри комуникацията „бенефициент – администрация“. Той отчете като основен проблем мудната работа на оценителните комисии, неспазването на предварително обявените срокове за оценка на проектите, както и множеството неясноти и промени по време на изпълнението на проектите.
„Мода Шпорт“ ЕООД бе поканена да се включи и в заключителното събитие на кампанията „Успешни заедно“, което ще се проведе на 9-ти май – Денят на Европа.

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ” В „МИКОНИ” ООД – ГР. СМОЛЯН

На 19 април 2016 г. (вторник), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ В ПРОИЗВОДСТВЕНАТА БАЗА НА МИНЕРАЛНА ВОДА „МИХАЛКОВО“

На 15 април 2016 г. (петък), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН ВЗЕ УЧАСТИЕ В ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО КУЛТУРА

Под председателството на заместник-областния управител Андриян Петров се проведе първото работно заседание на Областния съвет по култура. Обсъдиха се три основни теми – възможностите за кандидатстване по проекти, финансирани по…

Продължава...

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР - СМОЛЯН ПРОВЕДЕ „ДЕН НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ“ В МАНДРА „РОДОПА МИЛК“ – С. СМИЛЯН

На 12 април 2016 г. (вторник), в рамките на Националната кампания „Успешни заедно“, която се провежда от 28-те Областни информационни центъра, Областен информационен център – Смолян проведе „Ден на отворените…

Продължава...

АНКЕТНА КАРТА ЗА ПРОУЧВАНЕ МНЕНИЕТО НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС ВЪВ ВРЪЗКА опростяване на достъпа до програмите на ЕС за подпомагане на МСП

Във връзка с националната кампания "Успешни ЗАЕДНО", която се провежда от Мрежата от 28 информационни центъра и проучване мнението на местния бизнес относно опростяване на достъпа до програмите на ЕС…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.