wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини Смолян 139

ОБЛАСТЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР – СМОЛЯН ПОПУЛЯРИЗИРА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ В ТРИДНЕВЕН ФОРУМ ПО ПРОЕКТ GIMMIE SHELTER

От 9 до 11 ноември в гр. Смолян се проведоха заключителните срещи на проект „Съвместна стратегия за социална защита на уязвимите социални групи”, с акроним GIMMIE SHELTER, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програма за Европейско териториално сътрудничество „Гърция - България 2007-2013 г. Водещ партньор е регион „Източна Македония и Тракия (Гърция)“, а Областна администрация – Смолян е единствен партньор от българска страна.

Проектът е насочен към предоставяне на социални услуги за две уязвими групи – децата в риск и техните семейства и самотно живеещите възрастни хора на територията на област Смолян, а мобилните услуги, които се предоставят директно при самите потребители, в домашна среда, ще предотвратят социалната изолация и институционализиралия на лицата. В рамките на форума екипа на Областен  информационен център – Смолян представи на участниците възможностите за финансиране на социални дейности, идентифицирани през настоящия програмен период. Споделен беше и европейския успех на Мрежата от 28 ОИЦ и Централното информационно и координационно звено за проведената национална информационна кампания „Да създадем заедно България 2020“, отличен в рамките на шестото издание на международния форум EuroPcom, проведено в Брюксел в периода 21-22 октомври 2015 г.

На срещата присъстваха г-н Христос Георгитсопулос - заместник областен управител на регион „Източна Македония и Тракия“, както и представители на проектните партньори, а именно Дружество с идеална цел „Мрежа за социална солидарност на префектура Ксанти” STIRIXI, Асоциацията за социална подкрепа на младежи ARSIS от град Солун и Компанията за развитие в община Комотини „K. Karatheodoris”. Представени бяха и областните администрации на областите Кърджали и Благоевград, представители от Регионална агенция за социално подпомагане – Смолян, директори, ръководители на социални услуги и услуги в общността в област Смолян, представители на общините в област Смолян и неправителствени организации от сектора, които споделиха своя опит и предложиха идеи за реализиране на бъдещи дейности.

Продължава...

ОИЦ Смолян приключи цикъл от информационни срещи

От 07-ми до 21-ви октомври 2015 г. Областен информационен център – Смолян  проведе цикъл от информационни срещи в общините Неделино, Мадан, Рудозем, Баните, Чепеларе, Девин и Борино на тема:  „Популяризиране…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН С ИЗНЕСЕНА ПРИЕМНА И ФЛАШМОБ В ГР.СМОЛЯН

На 24.09.2015 г. Областен информационен център - Смолян, част от мрежата на 27-те ОИЦ в страната проведе поредната си изнесена приемна на площада „Свобода" в Смолян. Наред с представените актуални…

Продължава...

ОИЦ-СМОЛЯН С ИЗНЕСЕНИ ПРИЕМНИ ПРЕЗ СЕПТЕМВРИ,15

През месец септември екипът на Областен информационен център - Смолян проведе открити приемни в по-големите населени места в областта.  Експертите на центъра запознаха гражданите с отворените за кандидатстване процедури по…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННA СРЕЩA НА ТЕМА „ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТЪПКИТЕ ЗА ЕЛЕКТРОННО КАНДИДАТСТВАНЕ ЧРЕЗ ИНФОРМАЦИОННАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И НАБЛЮДЕНИЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕС В БЪЛГАРИЯ (ИСУН 2020)“

На 06.08.2015г. Областен информационен център - Смолян проведе информационна среща с административни структури, представители на бизнеса, образователни институции и други заинтересовани страни на тема: „Информационна система за управление и наблюдение…

Продължава...

ОИЦ – СМОЛЯН ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020Г.

На 30.7.2015г. в офиса на Областен информационен център - Смолян се проведе информационна среща с представители на образователни и обучителни инстистуции, директори на училища, читалища и общинска администрация на тема…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.