wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 492

Пресконференция по проект на община Пирдоп

На 23.11.2017 г. от 11:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация – Пирдоп ще се проведе заключителна пресконференция по проект „Подкрепа за независим живот в община Пирдоп“ (Договор №BG05M9OP001-2.002-0171-C001).…

Продължава...

СЪС СРЕЩА В БОТЕВГРАД ПРИКЛЮЧИ ИНФОРМАЦИОННАТА КАМПАНИЯ НА ОИЦ-СОФИЯ В ОБЛАСТТА

Екипът на Областен информационен център София-град и София-област (ОИЦ-София) проведе информационна среща в община Ботевград, на която представи актуални и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни…

Продължава...

В СЛИВНИЦА С АКТИВЕН ИНТЕРЕС КЪМ ПРЕСТОЯЩИТЕ ОБЩИНСКИ МЕРКИ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Сливница, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ДРАГОМАН

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Драгоман, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.