wrapper

Актуални отворени процедури

Структурни фондове на ЕС

Единен информационен портал

Новини София 487

В БОЖУРИЩЕ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Божурище, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

В КОСТИНБРОД СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ОБРАЗОВАНИЕ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Костинброд, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ОИЦ-СОФИЯ ПРОВЕДЕ ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА В ОБЩИНА СВОГЕ

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Своге, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

В ГОДЕЧ СЕ ИНТЕРЕСУВАТ ОТ ФИНАНСИРАНЕ НА БИЗНЕС

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Годеч, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

ПРОГРАМАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ – ВЪВ ФОКУСА НА ИНФО СРЕЩАТА В ЧАВДАР

Екипът на ОИЦ-София проведе информационна среща в община Чавдар, на която разясни условията за кандидатстване на отворени и предстоящи процедури и мерки по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни…

Продължава...

Оперативни програми

Относно

Порталът се доразвива и поддържа по проект 0045-ЦИО-3.2 „Поддръжка и доразвиване на Единния информационен портал за Структурните фондове и Кохезионния фонд в България www.eufunds.bg” (BG161PO002-3.2.01-0004-C0001). Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.